taieri iliciteSăptamîna trecuta în cadrul Întreprinderii Silvice Edineț de către inspectorii gărzii forestiere a Agenției „Moldsilva”, au fost efectuate revizii inopinate privind tăierile ilicite, sesizarea a venit din partea populației din regiune.

Ca urmare a verificărilor respective, în cantonul nr.5, ocolul silvic Otaci au fost depistate tăieri ilicite cu un volum total al masei lemnoase de 8,34 m 3, au fost descoperite 16 cioate iar speciile arborilor tăiați au fost de: stejar, arțar și tei. Acțiunile de tăieri ilicite au avut loc pe timp de noapte de către persoane necunoscute.

Materialele de constatare au fost transmise Inspectoratului de Poliţie, Ocnița.

Întreprinderea Silvică Edineț a sancționat angajații responsabili pentru admiterea acestor ilegalități. Astfel, pentru neîndeplinirea obligațiunilor de serviciu privind paza pădurii, pădurarului responsabil, care este o doamnă, i-a fost aplicată – mustrare aspră, maistrului-padurar – mustrare iar șefului ocolului silvic Otaci – avertisment, pentru atitudine și cerinte necorespunzătoare către subalterni privind îndeplinirea obligațiunilor de funcție.

În acest context, Agenția „Moldsilva” face apel către cetățeni și mass-media să fie receptivi în vederea identificării unor cazuri suspecte și ilegale ce au loc în fondul forestier national, detalii la linia fierbinte 022 211 311022 211 311 .