Până în data de 29 decembrie, asociațiile obștești, fundațiile, instituțiile private, cultele religioase și părțile componente ale acestora pot depune cererea de înregistrare în lista beneficiarilor Legii 2% la Ministerul Justiției. Potrivit autorităților dar și ai societății civile, procedura este una simplificată și conformă cu cele mai bune practici europene.

Solicitanții  pot beneficia de acest mecanism dacă activează cel puțin un an, nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare și desfășoară activități de utilitate publică / sociale, morale, culturale sau de caritate

Totodată, viitorii beneficiari urmează să indice în document denumirea lor, data înregistrării, numărul de identificare de stat, datele de contact, activitățile implementate și datele bancare la care vor fi transferate sumele de desemnare procentuală. La fel este important ca solicitanții să prezinte o declarație pe proprie răspundere că nu au susținut și, pe perioada valorificării surselor obținute în urma desemnării procentuale, nu vor susține activitatea unui partid politic, a unei organizații social-politice sau a unui candidat la alegeri, în sensul Codului Electoral.

Ulterior, în perioada 1 – 30 septembrie a fiecărui an, solicitanții vor depune cererile de înregistrare, iar organizațiile deja incluse în lista beneficiarilor desemnării procentuale vor fi transferate automat, în cazul în care nu a fost solicitată excluderea, printr-o cerere scrisă, a precizat în carul misiunii ”Țara lui Dogaru” de la Publika TV, Alexandrina Culcițchi șefa direcție Organizații Necomerciale din cadrul Ministerului Justiției.

”Există comisia de certificare de pe lângă Ministerul Justiției, care atribuie statutul de utilitate publică. Însă nu este nevoie ca beneficiarul să dețină acest certificat. Este suficient să aibă în statut că desfășoară una din activitățile prevăzute în legea cu privire la asociațiile obștești”, a explicat Culcițchi.

După înregistrarea organizațiile, persoanele fizice le pot selecta și ulterior  transmite 2% din impozitul pe venit. Procedura este la fel una destul de simplu, persoana fizică va o declarație în care într-un câmp special va indica codul fiscal al organizației pe al cărei cont doresc să transmită banii. Potrivit șefei Direcției metodologia impozitelor și impozitare internațională din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Olga Golban, singura condiție este ca persoana respectivă să nu aibă datorii la bugetul de stat.

Ilie Chirtoacă, Consilierul juridic de la Centrul de Resurse Juridice,  a menționat că Legea adoptată de Parlament în luna iulie și metodologia au fost preluate din cele mai bune practici europene, ea având o formulă mai simplificată decât cea elaborată în 2014. Totodată acesta a specificat faptul că proiectul este conceput ca statul să susțină indirect activitatea organizațiile societății civile și cultelor religioase ca să desfășoare activități în interesul public.

”Credem că mecanismul, așa cum a fost constituit în Republica Moldova a fost unul bun. Am încercat să ne inspirăm din cele mai bune practici și urmează să vedem cum va fi implementat mecanismul”, a declarat expertul.

Directorul Centrului Contact, Serghei Neicovcen a precizat că organizația sa a început deja să informeze societatea civilă despre noile oportunități.

”Chiar acum informăm beneficiarii ca să aibă timpul necesar pentru a pregăti și elabora cererile la Ministerul Justiției. Vom depune eforturi pentru a informa cât mai multe organizații, în special locale și regionale. Procedura de depunere a cererii este mult mai simplă față de proiectul din 2014. După asta urmează să informăm cetățenii”, a declarat Neicovcen.

El a precizat că aproape toate ONG-urile din Republica Moldova corespund criteriilor de utilitate publică pentru a fi beneficiare ale legii