658x0_2653_162885_img2

Declaraţia a fost făcută în cadrul celui de-al treilea Congres al PPRM. Potrivit lui Alexandru Oleinic, „Ca rezultat al muncii noastre comune Partidul Popular întrunește astăzi în rîndurile sale 8870 membri, care au format 722 de organizații primare în 32 de organizaţii raionale. Astfel suntem prezenți, practic, în toate localitățile tarii. Totodată, aceste cifre nu sunt decât un prim-pas spre afirmarea noastră ca forță politică. Pentru a obține succes în scrutinele electorale, va trebui, însă, sa muncim și mai mult, să ne consolidăm și să identificăm perspectivele de dezvoltare atît pentru popor, cât și pentru stat în ansamblu”.

În cadrul aceluiaşi eveniment s-a mai vorbit şi despre proiectele iniţiate de către PPRM. A fost realizată campania ”Tu alegi Președintele Țării” în cadrul căreia s-au colecta peste 150.000 de semnături în vederea modificării Constituției și a alegerii, prin vot direct, a Președintelui Republicii Moldova.

Partidul a iniţiat și un şir de proiecte sociale cu menirea de a contribui la dezvoltarea localităţilor, în special în mediul rural. „Voi menţiona aici proiectul „De la gospodari, pentru gospodari”, implementat într-un şir de localităţi din raioanele Cahul, Soroca, Cantemir, Ungheni şi din alte raioane. Se bucură de multă apreciere, în rândul cetăţenilor, proiectul „Suntem alături de voi”, prin care ii ajutam pe cei nevoiaşi şi singuri”, a adăugat Alexandru Oleinic.

O rezonanţă mare în societate au avut-o acţiunile de protest organizate de PPRM. Aici, Oleinic s-a referit la protestele fermierilor, îndreptate împotriva scumpirii carburanţilor, micșorării fondului de subvenționare în agricultură, de majorare a TVA și introducere a cotelor la exportul producției agricole și a altor bariere din activitatea țăranilor. „Se înscriu acestui șir și acțiunile de protest ale partidului contra acaparării ilicite a proprietăților statului – Banca de Economii, Aeroportul Chișinău ș.a. Subliniem aici activismul OT PPRM care, prin acțiunile sale, a provocat un răsunet și o apreciere înaltă din partea societății civile în promovarea drepturilor și a libertăților cetățenilor… E TIMPUL să întoarcem Moldova POPORULUI!”, a concluzionat liderul PPRM, Alexandru Oleinic.