Lista celor mai mari contribuabili ai Republicii Moldova a fost completată cu 200 de nume de companii și cuprinde, în 2017, 650 de poziții. Potrivit unui ordin al șefului Serviciului Fiscal Principal de Stat, Sergiu Pușcuța, lista cuprinde persoane juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător pe parcursul a cel puţin 3 ani şi întrunesc mai multe condiţii, scrie BANI.md.

Astfel, printre condiţii înaintate de FISC sunt:

  1. Cifra de afaceri raportată în dările de seamă fiscale pentru perioada de gestiune precedentă celei în care se efectuează actualizarea şi/sau valoarea livrărilor, declarate în dările de seamă fiscale pentru 11 luni ale anului curent (80% din numărul contribuabililor vor fi selectaţi conform acestul criteriu pe principiu descrescător);
  2. Volumul obligaţiilor fiscale declarate şi achitate de către contribuabili pentru anul precedent celui în care se efectuează actualizarea şi/sau pentru 11 luni ale anului curent (20% din numărul contribuabililor vor fi selectaţi conform acestul criteriu pe principiu descrescător);

În lista celor mai mari contribuabili nu se regăsesc instituțiile publice, instituțiile de învățământ, cât și contrinuabilii care pe parcursul ultimilor doi ani au înregistrat un comportament fiscal inadecvat.

Pot fi înregistraţi ca și contribuabili mari agenţii economici nou-înfiinţați, care, la data înfiinţării, se angajează prin declaraţie pe propria răspundere să efectueze investiții pe parcursul a 3 ani consecutivi, de minimum 5 milioane de euro.

În Lista contribuabili mari persoane fizice care practică activitate profesională şi persoane fizice cetăţeni se includ persoanele fizice care întrunesc urm ă toarele criterii:

  • este rezident fiscal al Republicii Moldova;
  • nu practică activitate de întreprinzător;
  • veniturile declarate pentru ultimii trei ani cumulativ depășesc suma de 3 milioane lei.

Astfel, în lista celor mai mari contribuabili se regăsesc și în acest companii bine-cunoscute, precum compania de telecomunicații Orange, compania cu cea mai mare cifră de afaceri în 2015, cu capital moldovenesc, Dita Estfarm, bănci comerciale, Chișinău Gaz, Cricova, Apă-Canal, Artizana, Aroma, Zorile.