20130304124432intellectual_propertyMărcile şi obiectele de proprietate intelectuală din Republica Moldova vor putea fi înregistrate on-line. Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) a lansat serviciul web „Depunerea on-line a cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală”.

Potrivit agenţiei „Infotag”, care face referire la AGEPI, instituţia s-a aliniat politicii Guvernului privind simplificarea accesului cetăţenilor la serviciile prestate de către autorităţile publice.

Scopul platformei este de a oferi servicii de calitate cetăţenilor şi mediului de afaceri din ţară şi din străinătate, în procesul de înregistrare a mărcilor, invenţiilor, desenelor industriale, operelor, fonogramelor şi altor obiecte de proprietate intelectuală.

Avantajele serviciului constau în depunerea cererilor de înregistrare la orice oră şi în orice zi a săptămînii. Sistemul permite comunicarea la distanţă, fără ca solicitantul să se deplaseze la sediul AGEPI. Utilizatorul dispune de acces securizat şi de garanţia confidenţialităţii datelor. În plus, serviciul de depunere on-line a cererilor permite administrarea eficientă a timpului şi reducerea cheltuielilor personale.

Solicitanţilor sistemului informaţional li se oferă posibilitatea alegerii modului de semnare a cererilor de înregistrare şi a documentelor aferente, şi anume prin semnătura e-AGEPI, semnătura digitală, semnătura mobilă sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MSign.

Utilizatorii serviciului beneficiază şi de un sistem modern de plată a serviciilor AGEPI, inclusiv prin card bancar, din avans, în numerar sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MPay. Important este faptul că solicitantului nu i se reţine nici un comision suplimentar, în legătură cu utilizarea sistemului de depunere on-line. Serviciul poate fi accesat prin următoarele modalităţi: www.e-agepi.md şi prinwww.servicii.gov.md

Sursa: Noi.md