Materiale didactice si carti 38 de grădinițe din țară au fost dotate în acest an cu teren de joacă și sport și cu jucării, printr-un efort comun al Ministerului Educației și partenerilor săi. De asemenea, copiii de vîrstă preșcolară din toate grădinițele din țară vor beneficia de materiale didactice și cărți.

În ultimii cîțiva ani, 550 de grădinițe și centre comunitare de educație timpurie au beneficiat de materiale didactice, iar în anul 2014 încă 858 de instituții sînt în curs de dotare în cadrul proiectului „Parteneriat Global pentru Educație”, desfășurat de Ministerul Educației în parteneriat cu Banca Mondială și UNICEF.

Investițiile în sporirea calității educației timpurii în Republica Moldova continuă acum cu dotarea tuturor grădinițelor din țară cu cărți pentru copii, cadre didactice și părinți.

Procurarea acestor cărți a fost gestionată conform procedurilor Băncii Mondiale, iar licitația a fost lansată la 12 mai 2014 pe site-ul Ministerului Educației (http://edu.md/ro/anunturi/invitation-for-bids-15790), UNDB on-line și în revista economică Logos-Pres SA. Din cele patru companii locale interesate, au depus ofertele Moldpresa Grup și Prut Internațional. Reprezentanții acestor două companii au participat, împreună cu membrii comisiei de evaluare, la deschiderea publică a ofertelor, la 10 iunie curent.

Ofertele au fost evaluate în baza specificațiilor tehnice și a criteriilor elaborate de către Ministerul Educației și aprobate de către Banca Mondială și UNICEF. În vederea asigurării transparenței procesului de achiziții, rezultatele licitației sunt publicate pe site-ul Ministerului Educației (http://edu.md/ro/anunturi/icb-contract-award-notice-15990).

Mai multe despre investițiile în cadrul proiectului „Parteneriat Global pentru Educație” găsiți pe site-ul web www.prescolar.md.