IMG_3786Circa 150 de muncitori în construcții, studenți, inclusiv tineri șomeri vor primi calificare și vor fi recalificați în domeniul construcțiilor în cadrul unui Centru de instruire și pregătire profesională în domeniu, inaugurat, astăzi, la Chișinău, în prezența  ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Marcel Răducan.

”Domeniul construcțiilor din țara noastră, actualmente se confruntă cu lipsa de cadre calificate, inclusiv din cauza migrației peste hotare. Inaugurarea acestui centru de instruire și pregătire profesională în domeniu reprezintă o oportunitate de eficientizare a procesului de instruire. Acest Centru va completa modalitățile clasice de desfășurare a cursurilor, cu forme moderne de livrare de conținut către cursanți, mai bine adaptate unei piețe moderne a sectorului de construcții, cu dinamică și mobilitate sporită”, a precizat ministrul Marcel Răducan. De asemenea, ministrul a menționat că proiectul este unul public-privat ce va configura activități bazate pe experiența internațională a companiilor cu renume și va alinia studiile din domeniul construcțiilor la normele și standardele europene de calitate în construcții.

Totodată, cei prezenți au menționat că lansarea acestui proiect și susținerea partenerilor străini în vederea realizării acestuia reconfirmă necesitatea investiției în formarea și calificarea specialiștilor, iar investind în resursele umane putem aspira la calitate și competitivitate.  

”Pe parcursul ultimilor ani, Republica Moldova s-a angajat activ într-o serie de reforme social-economice, menite să contribuie la creșterea calității vieții cetățenilor țării noastre.  Totodată, pe parcursul a patru ani,  îmbinînd activitatea în domeniul politicilor în sectorul construcțiilor cu politica dezvoltării regionale, în special la proiectele regionale, constat că cele mai multe solicitări de finanțare și respectiv oportunități de dezvoltare sunt legate de infrastructură. Respectiv, principalul motor de creștere al sectorului construcțiilor în țară va fi dat de proiectele de infrastructură, care includ reabilitarea drumurilor, construcția și renovarea obiectivelor de utilitate socială. De asemenea, un alt motor de creștere al sectorului de construcții vine din partea cererii pentru locuințe, în acest sens, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a finalizat în 2011 implementarea  Fazei I a Proiectului de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Socialmente Vulnerabile în Republica Moldova, finanţat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și în prezent este în implementare Faza II, cu scopul ca pînă în anul 2018 să fie construite 700 de locuințe sociale  în raionale Sângerei, Briceni, Călărași, Soroca, Hâncești, Ialoveni, Leova. În acest context, domeniul construcțiilor necesită calificarea și recalificarea cadrelor”, a subliniat ministrul Marcel Răducan.

Evenimentul a constituit o oportunitate de intensificare a cooperării și comunicării dintre partenerii proiectului care în cadrul discuțiilor au punctat perspectivele sectorului de construcții în Republica Moldova și necesitățile în ceea ce privește pregătirea profesională, inclusiv tendințele din Uniunea Europeană.