Ministerul Educației a emis o circulară către Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învățământului (OLSDÎ) și directorii instituțiilor de învățământ cu referire la cadrul de organizare a activităților de prevenire a suicidului și de intervenție în caz de tentativă de suicid și suicid la copii în instituția de învățământ

Circulara face trimitere la actele normative în vigoare, enumeră acțiunile care trebuie întreprinse în asemenea cazuri și recomandă mai multe surse online utile. Documentul menționează și „Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învățământ preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare”, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin Ordinul nr. 858 din 23 august 2013.

Totodată, atenționează că instituțiile de învățământ sunt obligate să identifice și să raporteze cazurile suspecte autorităților cu atribuții de protecție a copilului, în conformitate cu legislația în vigoare, anunță un comunicat al Ministerului Educației.

ME în parteneriat cu societatea civilă realizează activități de formare a cadrelor didactice, care contribuie la creşterea nivelului de conştientizare a părinților referitor la fenomenul suicidului la copii, prin implementarea de strategii și metode de educație a copilului bazate pe comunicare, respectarea drepturilor și satisfacerea tuturor nevoilor, în mod special a celor psihoemoționale.