Ministerul Finanţelor este în căutarea unui logo pentru platforma de achiziții publice electronice. Atfel a fost anunțată iniţierea procedurii de dezvoltare a platformei , urmare a semnării la 30 noiembrie 2016 a unui Memorandum între Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice, Centrul de Guvernare Electronică, mai multe asociaţii de business, ONG-uri, dar şi companii din sectorul IT.

Ministerul Finanţelor invită doritorii de a-şi aduce aportul benevol la dezvoltare denumirii platformei de achiziţii electronice.

Ideiile prezentate vor fi evaluate de către semnatarii Memorandumului în baza următoarelor criterii:

a) încadrare în tema concursului (capacitatea de transmitere a mesajului);
b) creativitate şi originalitate.

Data limită de aplicare la concurs: 19 decembrie 2016.

Ideiile urmează a fi prezentate la următoarea adresă de email: Mariana.Cepisco@tender.gov.md. Pentru mai multe detalii puteţi contacta la tel: 022 78 20 84.