Șeful Poliției de Frontieră, Fredolin Lecari, a participat astăzi la demararea Misiunii de evaluare privind implementarea Suportului bugetar oferit Republicii Moldova de către Uniunea Europeană, pentru anii 2014-2016, întru realizarea Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize (PALV).

Acordul de finanţare semnat în acest sens între Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană la 12 iunie 2014 are în calitate de obiectiv general îmbunătățirea mobilității cetățenilor Republicii Moldova, asigurarea în același timp a ordinii şi securității publice, consolidarea statului de drept şi protecția drepturilor omului în conformitate cu standardele europene şi cele mai bune practici comparative.

Astfel, urmare a valorificării de către Poliția de Frontieră a surselor financiare acordate în perioada anilor 2014-2016 a fost posibilă consolidarea componentelor de importanță strategică, nu doar instituțională dar și națională, printre cele mai importante fiind: componenta IT, analiza riscurilor, controlul la frontieră, cooperarea la nivel național și internațional, domeniul de prevenire și combatere a corupției.

În cadrul întrevederii, șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, domnul Fredolin LECARI şi-a exprimat recunoştinţa față de partenerii UE pentru suportul acordat, menționând totodată despre deschiderea totală a instituției frontaliere în a demonstra că, în perioada evaluată Poliția de Frontieră și-a realizat angajamentele asumate anterior și depune eforturi considerabile în continuare pentru asigurarea unui management cît mai eficient al frontierei de stat.

Misiunea de evaluare va fi găzduită de către autoritățile R. Moldova pentru o perioada de aproximativ două săptămîni, termen în care vor fi efectuate vizite și întrevederi cu toți participanții în procesul de valorificare a Suportului bugetar.