mmmolducrÎn perioada 21-22 decembrie curent, o delegație a R. Moldova a efectuat o vizită de lucru la Ministerul Politicilor Sociale a Ucrainei. Părţile au prezentat experienţa naţională cu privire la protecţia socială a populaţie, în contextul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, procedura de repatriere a victimelor traficului de fiinţe umane, traficului de copii, copii neînsoţiţi precum şi migranţii aflaţi în dificultate cetăţeni ai Republicii Moldova şi Ucrainei care se află pe teritoriu străin.

Guvernul Republicii Moldova a transmis părții Ucrainene prin intermediul căilor diplomatice, la finele anului 2013, proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul protecţiei şi repatrierii victimelor traficului de ființe umane (adulți și copii), copiilor neînsoţiţi şi migranţilor aflați în dificultate (Acordul). Pe parcursul anilor 2010-2015, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) misiunea în Moldova a susținut mai multe întâlniri, atât la nivel național, cât și cu omologii din Ucraina, în vederea promovării Acordului și semnării acestuia.

Discuţiile au fost iniţiate în cadrul mesei rotunde cu genericul „Prezentarea experienței Republicii Moldova privind procedura de repatriere a victimelor traficului de ființe umane (adulți și copii), copiilor neînsoțiți și migranților aflați în dificultate, beneficiari ai Sistemului Național de Referire”, în vederea inițierii discuțiilor asupra pregătirii procedurii de negocieri pe marginea acordului. Astfel, ședința desfășurată în Ucraina a fost cel de-al doilea eveniment dedicat stabilirii mecanismului de repatriere a victimelor traficului de fiinţe umane, traficului de copii, copii neînsoţiţi precum şi migranţii aflaţi în dificultate.

La următoarea rundă de negocieri a Acordului vor fi definitivate procedurile, reieșind din legislația fiecărei țări, în contextul pregătirii documentului pentru inițierea negocierilor de validare a textului acordului și semnării acestuia.

Din partea Republicii Moldova, la întrevedere au participat reprezentanţii Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, ai Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, ai Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al MAI şi ai Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţiune, iar din partea Ucrainei au participat reprezentanţii Ministerului Politicilor Sociale, ai Ministerului Justiţiei, ai Serviciul Migraţional de Stat, ai Administraţie Serviciului Frontieră de Stat, ai Serviciului de Securitate, ai Poliţiei Naţionale, ai Organizaţiei Internaţional pentru Migraţie, ai Organizaţiei internaţionale pentru protecţia femeilor „La Strada Ucraina”, ai Coaliţiei Naţionale a organizaţiilor împotriva traficului de fiinţe umane şi Coordonatorul proiectelor OSCE în Ucraina.