Indemnizațiile de maternitate vor putea fi recalculate dacă au fost comise erori la stabilirea lor, potrivit unei decizii anunțate astăzi de Curtea Constituțională (CCM). Serviciul de presă al CCM a menționat că o sesizare la acest subiect a fost depusă în martie curent de către avocatul reclamantei, care se află în proces de judecată cu Casa Națională de Asigurări Sociale, informează MOLDPRES.

Curtea a constatat că s-a invocat neincluderea unor venituri în baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate a persoanei, iar autoritatea competentă a refuzat să corecteze cuantumul indemnizaţiei stabilite, făcînd referire la faptul că recalcularea este interzisă în cazul în care indemnizaţiile au fost deja stabilite.

Astfel, CCM a stabilit că persoana vătămată are dreptul de recunoaștere a dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei. Hotărîrea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al R. Moldova.