La data de 1 ianuarie 2016, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova a constituit 3.553 de mii de persoane, fiind în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015 cu 2.103 persoane.

În acest sens, datele Biroului Naţional de Statistică arată că mai mult de jumătate din populaţia ţării o constituie locuitorii mediului rural – 2.042 mii persoane sau 57,5%.

În mediul urban locuiesc 1.511 mii persoane sau 42,5% din total. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 51,9% (1.844 mii persoane) – femei şi 48,1% (1.709 mii persoane) – bărbaţi.