img_3070Biroul migraţie şi azil al MAI a organizat întâlnirea cu reprezentanţii instituţiilor  superioare de învăţământ din Republica Moldova în care fac studiile mai mulţi străini.

În debutul ședinței a fost reiterat faptul că străinii care au absolvit instituţiile de învăţământ în Republica Moldova, se bucură de apreciere în ţările de origine. Spre exemplu, la 60% din absolvenţii Universităţii de Stat de Medicină diplomele de studii au fost recunoscute în statele de origine, fapt ce le permite carieră medicală şi activităţi licenţiate în ţările de baştină.

Totodată, în cadrul şedinţei a fost discutată modalitatea depăşirii anumitor carenţe în procedurile de prezentare a actelor, verificarea dreptului şi scopului şederii străinilor în ţară.

Un interes comun a constituit tema familiarizării străinilor cu drepturile, dar şi obligaţiile care le revin, responsabilitatea în cazul în care se încalcă regimul de şedere, sancţionarea comportamentului asocial.

În aces sens s-a decis organizarea întâlnirilor pentru familiarizarea studenţilor cu legislaţia contravenţională şi penală a Republicii Moldova şi măsurile de sancționare ce pot fi aplicate.

Evenimentul amintește că la 1 ianuarie a.c. în universităţile din Republica Moldova sunt încadraţi la studii 2272 străini, care provin din 31 state.