Rolul societății civile și al cetățenilor în procesul legislativ, precum și modele noi de colaborare cu Parlamentul au fost discutate în cadrul atelierului de lucru „Participarea societății civile și a cetățenilor în procesele parlamentare”, organizat cu suportul PNUD, cu susținerea financiară a Suediei, informează Realitatea.

 

Scopul instruirii este de a crește transparența în procesul legislativ și încurajarea societății civile să se implice mai active în procesul decizional.

Amintim că prima ședință a Grupului de lucru pentru analiza propunerilor societății civile în vederea modificării legislației referitoare la transparența în procesul decizional a avut loc pe data de 26 octombrie 2016. Decizia de a modifica legislația a fost luată în urma Conferinței anuale ”Cooperarea dintre Parlament și societatea civilă”, desfășurată în iulie 2016. Membrii grupului de lucru urmează să cumuleze toate propunerile venite din partea societății civile, a deputaților, a Guvernului și să elaboreze, în baza lor, propuneri legislative.

Atelierul de lucru „Participarea societății civile și a cetățenilor în procesele parlamentare” face parte din seria de reforme cuprinzătoare în contextul deschiderii și transparenței instituționale, în ceea ce privește activitățile parlamentare și datele produse de Legislativ, inițiate de Parlamentul Republicii Moldova, cu sprijinul Proiectului PNUD „Consolidarea Guvernanței Parlamentare în Moldova”, cu suportul financiar al Suediei.