Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de SFS au constituit în 7 luni ale anului curent 21,40 miliarde lei, ceea ce denotă o creștere cu 3,10 miliarde lei sau cu 17% în raport cu perioada similară a anului precedent.
Potrivit componentelor Bugetului public național, statisticile sunt următoarele:
La Bugetul de stat, pe parcursul celor șapte luni 2018 au fost încasate 9,61 miliarde lei, ceea ce constituie cu 1,60 miliarde lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, sau o creștere de 19,9%.
La Bugetele locale s-au înregistrat încasări de 2,33 miliarde lei, ceea ce reprezintă cu 305,2 milioane lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent sau cu 15%.
La Bugetul asigurărilor sociale de stat, în perioada menționată, au fost încasate 7,22 miliarde lei, ceea ce constituie cu 919,2 milioane lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau o creștere de 14,6%.
La Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală s-au acumulat circa 2,24 miliarde lei, cifră ce constituie cu 284,7 milioane lei mai mult în comparație cu perioada similară a anului 2017 sau cu 14,6%.