Legea cu privire la medicamentele de uz veterinar a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Documentul vine să asigure piaţa autohtonă cu medicamente veterinare eficiente şi calitative prin reglementarea activităţii de întreprinzător în ceea ce privește înregistrarea, fabricarea, importul, depozitarea, distribuţia şi eliberarea produselor medicinale veterinare pe piaţa Republicii Moldova, scrie Moldpres.

În proiect sunt stipulate cerințele privind etichetarea şi prospectul medicamentelor veterinare, programul de farmacovigilenţă, precum şi măsurile de supraveghere şi sancţiunile aplicate. În acest sens, sunt stabilite atribuțiile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ale Comisiei medicamentelor veterinare.

Potrivit autorilor, implementarea proiectului va contribui la racordarea legislației naționale la cea comunitară, astfel fiind lichidate barierele tehnice în comerţul extern.

Prezenta lege intră în vigoare la șase luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.