UPZMUniunea producătorilor de zahăr din Moldova şi Asociaţia crescătorilor sfeclei de zahăr anunţă cu profund regret despre faptul, că introducerea de către Rusia a taxelor vamale pentru zahăr a înrăutăţit dramatic perspectivele de dezvoltare durabilă a industriei zahărului din RM. În asemenea condiţii, asociaţiile profesionale se adresează Guvernului RM, consumatorilor de zahăr şi colegilor din industriile conexe cu îndemnul de a ne mobiliza eforturile şi de a ne solidariza în faţa noilor provocări, întru păstrarea potenţialului economic al industriei, create de-a lungul ultimului deceniu prin investiţii de milioane şi prin munca asiduă a zeci de mii de oameni.

Anul acesta Republica Moldova va culege o recoltă foarte bogată de sfeclă de zahăr – 1,2 mln. tone, din care se estimează să fie produse pînă la 170 mii tone de zahăr (pentru referinţă: în 2013 – 143, iar indicele mediu pentru ultimii zece ani – 106 mii tone). Din această cantitate de zahăr, producătorii intenţionează să exporte 37, 4 mii tone pe pieţele UE, în limitele contingentului pentru livrările fără taxe, care, în urma semnării de către Republica Moldova a Acordului de Asociere cu UE, a crescut cu 10%. Celelalte 65 mii tone de zahăr (în valoare de pînă la 650 mln lei), urmau să fie exportate de către producătorii moldoveni pe piaţa rusă. Pe parcursul ultimilor ani s-a înregistrat o creştere progresivă a exportului de zahăr în FR. Astfel, în ultimii cinci ani producătorii de zahăr moldoveni au exportat anual pe piaţa Rusiei pînă la 30-40 mii tone de zahăr, timp în care nici de la cumpărători, dar nici de la organele de control ale FR nu a parvenit nici o pretenţie referitoare la calitatea acestuia.

Deşi eficienţa înaltă a producerii face zahărul moldovenesc competitiv pe piaţa regională, excluderea zahărului din zona de comerţ liber dintre RM şi FR agravează considerabil situaţia ramurii.

În acest moment preţul mediu angro pentru zahăr în Moldova este de 10, 10 lei sau $ 733 pentru 1 tonă, în Ucraina $761, în România $695, în Rusia $ 768, în Belarus $ 796, în Kazahstan $ 906. Introducerea de către Rusia a taxei vamale standard pentru zahărul moldovenesc, în valoare de 340 dolari SUA pentru 1 tonă, îl face necompetitiv pe această piaţă. Iar exportul zahărului moldovenesc pe alte pieţe din CSI este destul de problematic.

Astfel, cota UE şi piaţa internă rămîn pentru producătorii de zahăr din Moldova unicele soluții sigure. Totuşi, trebuie să ţinem cont şi de faptul că anul acesta volumul pieţei interne s-a redus considerabil- pînă la cca 60-65 mii tone. Aceasta în condiţiile în care piaţa Moldovei este periodic ameninţată de zahărul de contrabandă din Ucraina. În plus, atît cultivatorii de sfeclă de zahăr, cît şi producătorii de zahăr simt presiunea continuă din partea „lobby-ului trestiei”, care promovează insistent ideea liberalizării pieţei zahărului- importul necontrolat al zahărului de pe pieţele externe şi prelucrarea zahărului brut din trestie, ceea ce va provoca indubitabil anularea contingentului de export a zahărului in UE atât de important pentru industria autohtonă.

În situația creată, subiecţii industriei zahărului propun insistent Guvernului RM să întreprindă toate măsurile posibile pentru salvgardarea acestei ramuri. Considerăm că pentru aceasta este necesar:

  1. Să fie purtate negocieri cu UE pentru a mări contingentul de export în UE a zahărului- care astăzi constituie 37, 4 mii tone – pînă la un nivel care să compenseze pierderea pieței preferențiale rusești.
  2. Să fie continuat dialogul cu FR în privinţa liberalizarării regimului de livrări de zahăr moldovenesc pe piaţa rusească.
  3. Să fie declarat un moratoriu la orice schimbare a cadrului juridic şi fiscal: taxa vamală, regulamentul de import, 8 % TVA pentru zahăr. Aceasta va permite cel puţin păstrarea pieţei interne a zahărului moldovenesc.
  4. Să fie închis accesul zahărului de contrabandă pe piaţa internă a Moldovei.
  5. Să nu fie admis importul zahărului brut din trestie în Moldova fără achitarea taxelor vamale, indiferent de regimul de import ( definitiv, temporar, pentru prelucrare, pentru depozitare ş.a.m.d.).
  6. În scopul evitării reducerii drastice a suprafeţelor cultivate cu sfeclă de zahăr să fie mărit volumul subvenţiilor acordate fermierilor în anul viitor. Să fie mărit, în special, volumul compensaţiilor acordate producătorilor agricoli în cazul asigurării de riscuri agricole a plantaţiilor de sfeclă; să fie mărit, de asemenea, volumul subvenţiilor pentru tehnică agricolă, mai ales pentru sistemele de irigare.
  7. În legătură cu scăderea bruscă a preţului pentru zahăr, să fie examinată posibilitatea subvenţionării cultivatorilor de sfeclă de zahăr, în valoare de pînă la 150 lei pentru 1 tonă, începînd cu anul curent.