Un șir de amenzi cu privire la practicarea ca profesie a activităţii medicale şi farmaceutice au fost micșorate astăzi, 17 noiembrie, de către Parlamentul Republicii Moldova. Amenzile mai mici vin după ce în Codul Contravențional au fost efectuate mai multe modificări, notează Realitatea.

Practicarea ca profesie a activităţii medicale şi farmaceutice de către o persoană care nu are studiile medicale şi farmaceutice corespunzătoare se sancţionează cu amendă de la 12 la 42 de unităţi convenţionale.

Practicarea de către persoana autorizată să desfăşoare activităţi farmaceutice a unor genuri de activitate neindicate în licenţă se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Păstrarea neconformă a medicamentelor, păstrarea, utilizarea, publicitatea şi comercializarea medicamentelor neautorizate de Ministerul Sănătăţii spre utilizare, a medicamentelor cu termenul de valabilitate expirat, precum şi a celor fără documentul sau informaţia ce atestă calitatea şi fără denumirea şi adresa producătorului, se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicate persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Încălcarea regulilor de prescriere a reţetelor şi de eliberare a medicamentelor se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale. Anterior pentru această încălcarea se aplica o contravenție de la 20 la 50 de unități.

Producerea, modificarea formulei de producţie, a fluxului tehnologic, a marcării medicamentelor, a altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice, precum şi a documentaţiei tehnico-normative, de către întreprinderile care produc medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice fără autorizarea respectivă a Ministerului Sănătăţii se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicate persoanei juridice.

Practicarea activităţii farmaceutice fără utilizarea sistemului informaţional de evidenţă a circulaţiei medicamentelor, utilizarea acestui sistem cu încălcarea cerinţelor stabilite se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 72 la 102 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. Și la acest capitol au fost micșorată amenda. Anterior se aplica o amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a practica activitate farmaceutică pe un termen de la 3 luni la un an.

Îndeletnicirea cu medicina populară fără autorizaţie specială, eliberată în modul stabilit de lege, se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.

Nerespectarea angajamentelor asumate de părţi privind asigurarea instituţiei medico-sanitare publice ori private cu medicamente conform contractului de achiziţii publice sau altui contract de vânzare-cumpărare se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.