Primăria municipiului Chişinău informează că în ultimele zile se execută lucrări de aplicare a marcajului rutier pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt şi pe str. Constantin Negruzzi. Lucrările sunt executate cu vopsea de marcaj de către ÎM Regia „Exdrupo”, în cadrul serviciilor de sistematizare și securizare a circulației rutiere din municipiu.

În context, Primăria precizează că după finalizarea lucrărilor de renovare a străzilor, urmează perioada de post-construcție, de 12 luni, perioadă în care vor fi remediate toate neconformitățile apărute și este necesară examinarea modului de fluidizare a transportului, conform soluției tehnice aprobate.

Abia după recepția finală a obiectivului și expirarea perioadei de post-construcție, în baza analizei traficului, care va fi efectuat în comun cu Inspectoratul Național de Patrulare, municipalitatea va aplica marcaj rutier cu utilizarea materialelor cu durată de exploatare îndelungată, de până la 5 ani, şi anume bicomponent sau termoplast.

foto: bani.md