Cabinetul de miniştri a aprobat astăzi o hotărâre cu  privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru anul de studii 2017-2018.

Proiectul prevede realizarea unei serii de acţiuni care vor contribui la asigurarea bazei materiale şi didactice, pregătirea instituţiilor către perioada rece a anului, optimizarea reţelei instituţiilor de învăţământ.

De asemenea, va fi asigurată alimentarea gratuită a elevilor claselor I-IV, a celor din familiile socialmente vulnerabile şi a elevilor claselor V-XIl ale instituţiilor de învăţământ general din raioanele de est ale Republicii Moldova şi municipiul Bender, din subordinea Ministerului Educaţiei. Vor fi asiguraţi gratuit cu manuale elevii claselor I-IX şi cei ai claselor X-XII din familiile social vulnerabile, în proporţie de 10% din numărul total al elevilor din învăţământul liceal, în instituţiile de învăţământ de toate tipurile.

Alte acţiuni prevăzute în document vor contribui la asigurarea transportării gratuite a elevilor şi cadrelor didactice la instituţiile de învăţământ şi incluziunea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.