Republica Moldova va semna un accord cu FMI, aceasta a declarat Premierul Pavel Filip la finalul vizitei Misiunii FMI  în țara noastră.

„Dacă până acum spuneam că sunt optimist, astăzi pot declara cu tărie că sunt convins că vom avea un program cu FMI pentru că subiectele care trebuie finalizate sunt de natură tehnică”, a declara optimist prim-ministrul Filip în cadrul unui briefing comun cu șefa misiunii Ivanna Vladkova-Hollar.

La fel, Filip a declarat că importante sunt reformele realizate de Republica Moldova, dar nu banii pe care îi va primi țara noastră. Premierul a mai menționat că Moldova a obținut tot ce se putea la această etapă.

Șefa misiunii FMI, Ivanna Vladkova-Hollar a precizat că negocierile au avansat semnificativ. „Misiunea și autoritățile au progresat considerabil în negocierile privind un nou acord cu FMI și discuțiile au ajuns la o etapă avansată. S-a convenit asupra unui șir de domenii de importanță crucială, inclusiv reformele menite să imbunătățească guvernarea corporativă și să sporească transparența în sectorul bancar, să asigure sustenabilitatea financiară a sectorului energetic și atingerea obiectivelor politicii bugetar-fiscale pe termen mediu. Mai rămâne de convenit doar asupra câtorva aspecte; pe parcursul următoarelor zile, vom continua discuțiile din Washington”, a mai declarat ea.

„Misiunea a avut discuții productive cu Guvernul și Banca Națională a Moldovei. În afară de aceasta, am avut întrevederi cu deputați, reprezentanți ai sectorului bancar și ai sectorului privat, cu reprezentanți ai sindicatelor, cu membri ai comunității de donatori și cu reprezentanții societății civile. Discuțiile s-au axat pe perspectivele creșterii economice, politicile ce vizează sectorul financiar, sustenabilitatea finanțelor publice și reformele structurale necesare pentru îmbunătățirea mediului de afaceri și atragerea investițiilor”, se menșionează în declarația adresată autoritîților RM de către membrii Misiunii FMI.

Aceștea au adus mulțumiri autorităților și tuturor celor care au participat la întrevederi pentru discuțiile deschise și productive și pentru profesionalismul și susținerea acordată membrilor misiunii pe parcursul vizitei misiunii Fondului la Chișinău.