Prim-ministrul Pavel Filip a prezidat o şedinţă de lucru cu participarea membrilor Guvernului şi conducătorilor autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul doi.

În cadrul întrunirii, care a durat mai bine de două ore, participanţii au discutat  cele mai importante probleme și soluţii pentru acestea, abordând un spectru larg de subiecte ce vizează administrarea publică, precum şi aspecte privind colaborarea dintre autorităţile locale şi cele centrale.

Prim-ministrul a subliniat importanţa asigurării unui dialog eficient între instituţiile statului de toate nivelurile. „Obiectivul nostru numărul unu este clar şi simplu: Cetăţenii Republicii Moldova trebuie să trăiască mai bine aici, la ei acasă, în Republica Moldova, într-o ţară construită pe baza valorilor europene. Şi asta depinde de noi toţi împreună, nu doar de Guvern, dar şi de administraţia publică locală. De aceea, cred că ar fi greşit să separăm aceste puteri, ci trebuiesc privite ca un tot întreg, iar  atunci când vom reuşi să unim tot ce ţine de administraţia publică, vom avea şi succese mai bune”, a menţionat Pavel Filip.

Şeful Executivului a vorbit despre evoluţiile din ultimele luni şi priorităţile Guvernului pentru perioada următoare, referindu-se la acţiunile ce vizează stabilizarea situaţiei social-economice din ţară, dar şi la dialogul purtat cu partenerii Republicii Moldova, în vederea restabilirii încrederii şi relansării cooperării pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a ţării. Potrivit Premierului, pentru moment, aproape 2/3 din acţiunile prevăzute în Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare au fost realizate, urmând a fi implementat întreg documentul în termenul stabilit, până la 31 iulie a.c.. De asemenea, Guvernul întreprinde eforturi consolidate pentru a avansa în dialogul cu FMI şi alţi parteneri externi în scopul obţinerii asistenţei necesare pentru relansarea proiectelor de dezvoltare.

La rândul lor, preşedinţii raioanelor au relatat despre situaţia în teritoriu, apreciind acţiunile de susţinere din partea Guvernului în anumite situaţii, dar şi au enunţat o serie de probleme, soluţionarea cărora necesită implicarea autorităţilor centrale. Printre acestea au fost menţionate dificultăţile financiare, reţinerile la achitarea alocaţiilor bugetare şi subvenţiilor, carenţele normative şi legislative în ceea ce priveşte gestionarea bunurilor, în special în domeniul educaţiei. De asemenea, s-a vorbit despre nivelul scăzut al salarizării în sectorul bugetar, fapt care generează insuficienţă de cadre în instituţiile publice, dar şi necesitatea de a impulsiona realizarea proiectelor de infrastructură, construcţia drumurilor, proiectelor de mediu, dezvoltarea agriculturii şi identificarea pieţelor de desfacere pentru  vânzarea producţiei autohtone.

Reprezentanţii Ministerelor Mediului, Educaţiei, Finanţelor, Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, al Agriculturii şi Industriei Alimentare şi al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor au răspuns la numeroasele întrebări ale conducătorilor administraţiilor locale. Totodată, la indicaţia Prim-ministrului Pavel Filip, toate subiectele abordate în cadrul şedinţei urmează să fie examinate detaliat de către instituţiile abilitate şi să primească un răspuns în termenul stabilit. Premierul a menţionat că asemenea întruniri vor fi organizate cu regularitate.