finance-role„Stimaţi lucrători din sistemul financiar,

Ziua financiarului, sărbătorită la 15 august, este un prilej relevant pentru a vă adresa sincere felicitări, însoţite de înalta apreciere pentru munca, dăruirea şi contribuţia Dumneavoastră adusă la dezvoltarea economiei naţionale.

Sistemul finanţelor publice a jucat şi joacă un rol primordial în dezvoltarea şi consolidarea economiei ţării, iar lucrătorilor din acest domeniu le revine misiunea de a promova reforme adecvate, în special, în domeniul bugetar-fiscal şi al planificării bugetare, orientate spre creşterea bunăstării populaţiei.

Pe parcursul ultimilor ani, datorită muncii Dumneavoastră, sistemul financiar se dezvoltă continuu, prin diversificarea şi modernizarea instrumentelor financiare, prin afluxul investiţiilor străine şi prin promovarea experienţei internaţionale în domeniu. O contribuţie majoră la promovarea politicilor bugetare, fiscale şi vamale, la elaborarea şi punerea în aplicare a mecanismelor necesare pentru asigurarea creşterii potenţialului financiar al statului o are Ministerul Finanţelor, autoritatea centrală de specialitate.

Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020, document conceptual de care se conduce în activitatea sa Ministerul, are drept obiective-cheie alocarea şi gestionarea eficientă a resurselor financiare publice pentru activităţi care să contribuie la dezvoltarea continuă a ţării.

La fel, datorită acţiunilor rezultative şi competente a angajaţilor din sistem, inclusiv cu participarea activă a Ministerului Finanţelor, Republica Moldova a beneficiat de o susţinere financiară de proporţii din partea instituţiilor financiare internaţionale şi a partenerilor de dezvoltare, întru menţinerea stabilităţii economice a ţării şi pentru realizarea unor proiecte de amploare.

Dezvoltarea şi perfecţionarea permanentă a sectorului financiar asigură buna activitate a întreprinderilor şi instituţiilor, şi permite extinderea capacităţilor de competitivitate în condiţiile economiei de piaţă. Sunt încrezător că şi pe viitor veţi depune toate eforturile pentru dezvoltarea sectoarelor în care activaţi, contribuind la consolidarea economiei întregii Republica Moldova. Iar aceasta va conduce la un nivel de trai mult mai înalt pentru cetăţeni.

Astăzi, în numele Guvernului şi al meu personal, va doresc sănătate, gânduri frumoase, bucurii de la cei dragi şi noi performanţe în activitatea de zi cu zi!”