Comisia pentru decernarea Premiului Naţional s-a întrunit astăzi, la Guvern, în prima ședință de lucru, prezidată de vicepreședintele Comisiei, ministrul Culturii Monica Babuc. 

Principalele subiecte de pe agenda discuțiilor au vizat aprobarea graficului de acțiuni privind desfășurarea concursului din acest an. Astfel, în perioada următoare, pentru evaluarea materialelor înaintate la concurs, în funcție de tematici și numărul participanților, membrii Comisiei vor aproba componența grupurilor de experți care vor examina dosarele conform Formularelor de expertizare. 

Totodată, în cadrul ședinței au fost discutate acțiunile ce se impun a fi realizate pentru eficientizarea procedurii de depunere și evaluare a dosarelor, reieșind din experiența anilor precedenți. În acest sens, a fost reiterată importanța respectării stricte a cerințelor Regulamentului cu privire la Premiul Național, pe întreaga perioadă de desfășurare concursului.

Dosarele candidaţilor pentru concursul Premiului Naţional, cu indicarea domeniului de decernare a Premiului (ştiinţă, tehnologii, cultură şi artă, sport), urmează să fie prezentate până la 29 iulie 2016, ora 17.00, la adresa: Casa Guvernului, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr.1, biroul 637.