Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a inaugurat primul Centrul de Ghidare în Carieră în municipiul Chișinău.

Scopul principal al Centrului este oferirea serviciilor de informare, consiliere și ghidare în carieră pentru a efecientiza procesul de integrare socio – economică și educațională a cetățenilor.

Beneficiarii Centrului vor fi elevii, tinerii și persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă în vederea explorării oportunităților pe piața forței de muncă, diversității profesiilor/meseriilor, evaluarea propriilor aptitudini și capacități profesionale, precum și ghidarea profesională în vederea integrării socio-economice de succes.

Prezentă la eveniment, Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș a apreciat deschiderea Centrului de Ghidare în Carieră.

„Astfel de centre vor spori gradul de angajare în câmpul muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a elevilor din gimnazii și licee, prin identificarea oportunităților de integrare profesională sau educațională”, a accentuat ministrul.

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei prin elaborarea unei noi Strategii de ocupare a forței de muncă va contribui la prevenirea șomajului și incluziunea în câmpul muncii a diverselor categorii de persoane rămase fără un loc de muncă, inclusiv din grupurile vulnerabile.

Evenimentul este organizat în contextul derulării activităților în cadrul proiectului „Reconceptualizarea orientării profesionale și consilierii în carieră” (REVOCC), finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și implementat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri.

Proiectul prevede deschiderea a trei Centre de Ghidare în Carieră regionale ca parte a agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în mun. Chișinău, r. Cahul și r. Soroca. Acestea vor furniza gratuit servicii de orientare profesională, ghidare și proiectare a carierei în regiuni.

Doritorii de a beneficia de consultanță și orientare în carieră se pot adresa la sediul Centrului de Ghidare în Carieră din municipiul Chișinău, str. N. Titulescu, 8.