Procuratura Anticorupţie a finalizat şi expediat în judecată o cauză penală de învinuire a cet. V. Platon, învinuit de tentativă de escrocherie săvârşită de un grup criminal organizat, în proporţii deosebit de mari.

Potrivit materialelor cauzei penale, s-a constatat că în perioada anului 2016, V. Platon, fiind gestionarul cu pachetul majoritar de acţiuni a trei companii de asigurare, deţinute prin intermediul unor persoane interpuse, a organizat sustragerea mijloacele financiare deţinute pe conturile companiilor prenotate. Inculpatul a implicat în comiterea faptei infracţionale pe încă două persoane în calitate de autori, care nemijlocit urmau să realizeze planul criminal elaborat în vederea obţinerii bunurilor ce nu li se cuvin.

Totodată, acţiunile intenţionate ale grupului criminal organizat nu şi-au produs efectul, din cauze independente de voinţa făptuitorilor, fiind reţinuţi de procurorii anticorupţie în colaborare cu ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie şi ofiţerii Inspectoratului General al Poliţiei.

În concret, aceştia au elaborat un plan infracţional de sustragere a mijloacelor financiare care se aflau pe conturile unei companii din România (peste 205 milioane lei), dispunând iniţierea procedurii de separare de S.A. „Moldasig”. Aceasta urma să se petreacă prin schimbarea fictivă a acţionariatului, întru înlocuirea membrilor conducerii executive cu persoane loiale pentru a putea sustrage mijloacele financiare disponibile în conturile societăţii, prin semnarea actelor de transfer a lichidităţilor în adresa altor entităţi controlate tot de Platon.

În decembrie 2016, la indicaţiile lui V. Platon, persoane  interpuse, deţinând asupra sa procesul-verbal falsificat al Consiliului S.A. ”Moldasig” şi alte documente perfectate cu depăşirea cadrului legal, fiind acte falsificate, s-au deplasat în România. Directorul general al companiei de asigurare din România însă s-a opus de a realiza intenţia infracţională de schimbare fictivă a acţionariatului companiei de asigurări în vederea sustragerii mijloacelor financiare, iar la întoarcerea în ţară persoanele au fost reţinute de către procurori.

În continuare, V. Platon, urmărind scopul de însuşire a mijloacelor băneşti disponibile în conturile S.A. „Moldasig” şi S.A. ,,Alliance Insurance Group” (peste 3,5 milioane de lei şi aproximativ 10 milioane de dolari SUA), a organizat şi a dirijat, în contextul aceluiaşi grup criminal organizat, un şir de acţiuni cu caracter ilicit, îndreptate la numirea unor noi vicedirectori la companiile de asigurări prenotate.

Intenţia respectivă a apărut, ca rezultat al blocării de către Comisia Naţională a Pieţii Financiare, pentru acţionarea în mod concertat, a unui grup de acţionari ai S.A. „Moldasig”, controlaţi efectiv de către Veaceslav Platon. Datorită acestui fapt a intervenit riscul de a pierde influenţa asupra companiilor de asigurare, situaţie ce a generat adoptarea deciziei de către ultimul de a implementa numirea şi avizarea unor noi vicedirectori la companiile de asigurare şi identificarea soluţiilor de operare din numele ultimilor cu fluxurile financiare a companiilor de asigurări nominalizate.

Mai concret, aceştia urmau să efectueze operaţiuni ce ar duce la sustragerea mijloacelor financiare disponibile în conturile curente şi de depozit ale companiilor, prin transferarea lor în adresa altor societăţi comerciale controlate de Veaceslav Platon.