Biroul Național de Statistică comunică datele privind Produsul Intern brut în trimestrul I 2018. Începând cu trimestrul I 2018, indicatorii sunt calculați în conformitate cu metodologia de calcul a Sistemului Conturilor Naționale a Organizației Națiunilor Unite, versiunea 2008/Sistemul European de Conturi, versiunea 2010 (SCN, ONU-2008/SEC-2010). Detalii privind metodologia aplicată vor fi comunicate ulterior pe site-ul oficial la rubrica Noutăți și Metadate.

În trimestrul I 2018, Produsul intern brut  (PIB) a însumat, pe serie brută, 37609 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere – în termeni reali – cu 3,7% față de trimestrul I 2017. Pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2017, PIB s-a majorat cu 3,6%, iar față de trimestrul IV 2017 s-a diminuat cu 0,8%.

Continuare pe statistica.md