img_001Cooperarea interdisciplinară transfrontalieră pentru prevenirea dezastrelor naturale şi reducerea poluării mediului în Euroregiunea Dunărea de Jos a fost subiectul, la care s-au referit dr. hab., prof. Elena Zubcov, de la Institutul de Zoologie şi dr. Oleg Bogdevici, de la Institutul de Geologie si Seismologie ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în cadrul unei conferinţe de prese, susţinute la 9 decembrie curent.

Protagoniştii evenimentului au informat despre obiectivele principale şi rezultatele care vor fi obținute după realizarea proiectului transfrontalier privind cooperarea interdisciplinară în regiunea Dunării de Jos, între trei ţări: Romania, Ucraina şi Republica Moldova. Proiectul este implementat de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România, în parteneriat cu Institutul de Zoologie şi Institutul de Geologie şi Seismologie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, şi Centrul Ştiinţific Ucrainean pentru Ecologia Mării din Odesa, Ucraina. Scopul principal al proiectului este consolidarea cooperării transfrontaliere şi elaborării soluţiilor pe termen lung pentru evaluarea mediului.

Vorbind despre implementarea proiectului şi unele rezultate înregistrate la etapa actuală, dr. hab., prof. Elena Zubcov, coordonator de proiect din partea Institutului de Zoologie a menţionat că în cadrul acestuia se studiază atât biodiversitatea, cât şi calitatea apei, calitatea solurilor, starea dezastrelor naturale şi celor provocate de oameni, cum ar fi depozitele de substanţe toxice poluante, în regiunea Dunăreana, adică râul Prut, Dunărea, afluenţii şi lacurile din lunca Prutului de Jos.

Totodată, expertul a precizat că graţie acestui proiect european, beneficiarii dispun de echipament modern, astfel încât au posibilitatea de a monitoriza starea Prutului de Jos şi Dunării, a efectua investigaţii la nivel mondial. De asemenea, specialiştii vor testa noi metode între cele trei ţări partenere, metode ce ar permite elaborarea unor strategii noi pentru redresarea situaţiei din punct de vedere ecologic, vor elabora şi prezenta planuri de dezvoltare a localităţilor pentru a veni în ajutor oamenilor care locuiesc în regiune.

Dr. Oleg Bogdevici, coordonator din partea Institutului de Geologie si Seismologie al AŞM a comunicat despre rezultatele concrete care vor fi prezentate autorităţilor locale, oamenilor din zona studiata pentru soluţionarea problemelor existente în regiune – probleme ce vizează calitatea apei, canalizarea, poluarea mediului şi proceselor nefavorabile.

Participanţii la proiect desfăşoară, periodic, seminare zonale de informare. Un seminar informativ privind dezvoltarea proiectului a avut loc la Cahul, la 8 decembrie curent, tot săptămâna aceasta fiind programată o reuniune la Galaţi.

La finele proiectului, specialiştii vor veni cu recomandări concrete pentru reducerea poluării mediului din Euroregiunea Dunărea de Jos, în care sunt antrenate cele trei state transfrontaliere.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice în Euroregiunea Dunărea de Jos vor fi făcute publice la finele proiectului, în octombrie 2015. Pentru realizarea obiectivelor acestui proiect,  UE a alocat un milion şi şase sute de mii de euro.