Prim-ministrul Pavel Filip a prezidat astăzi şedinţa Consiliului naţional pentru reforma administraţiei publice, la care au participat membri ai Guvernului, deputaţi,  parteneri de dezvoltare, experţi. Agenda de discuţii a inclus subiecte referitoare la dinamica reformelor promovate de Executiv, prezentarea proiectului de lege cu privire la Guvern, precum și noua structură a Guvernului.

Referindu-se la dinamica reformei administraţiei publice, Premierul a recapitulat paşii întreprinşi de Guvern în acest sens. Astfel, în ianuarie 2017, a fost creat Centrul de Implementare a Reformelor. În scopulmodernizării serviciilor publice și a aplicării principiilor mecanismului de „ghișeu unic”, a fost aprobatăconstituirea Agenției Servicii Publice. Următorul pas vizează consultarea şi aprobarea proiectului noii legi cu privire la Guvern.

gov2

„Prin restructurarea Guvernului se urmăreşte crearea unor instituţii puternice şi a unui fundament durabil de generare a politicilor. În Guvern trebuie să se regăsească profesioniști, oameni competenți, cei care pot face față și pot pune în aplicare programul de guvernare. Această reformă este o primă acțiune care va oferi contextul legal necesar realizării reformei structurale a administrației publice centrale de specialitate”, a spus Pavel Filip.

Proiectul noii legi cu privire la Guvern prevede divizarea funcțiilor politice de cele de administrare. Funcția de viceministru va fi exclusă şi va fi instituită funcţia de subsecretar de stat.

Documentul stabileşte o procedură clară de reorganizare structurală a Guvernului pe durata unui mandat. Lista ministerelor şi agenţiilor guvernamentale nu va mai fi fixată în lege, iar Prim-ministrul va putea propune Parlamentului modificarea structurii ministerelor.

Noua structură a Guvernului  va fi compusă din 9 ministere: Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerul Muncii, Protecţiei sociale şi sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor interne şi Integrării Europene, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne.  Prim-ministrul va avea 3 viceprim-miniștri, fiind exclusă funcția de vicepremier pe probleme economice. De asemenea, Guvernul va avea în subordine 7 agenţii, în loc de 5, iar ministerele vor gestiona 43 de agenţii, faţă de 55 în prezent.

Proiectul de Lege urmează să fie transmis în scurt timp pentru avizare oficială și consultare publică, cu aprobarea ulterioară în ședință de Guvern și transmitere Parlamentului spre examinare.