fermieriPromovarea agriculturii ecologice și extinderea măsurilor de înverzire a agriculturii pot ajuta Republica Moldova să răspundă provocărilor economice și de mediu pentru a asigura dezvoltarea durabilă a țării. Aceasta este concluzia mesei rotunde, organizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Mediului al Republicii Moldova în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova și Fondul Global de Mediu (GEF), în cadrul căreia a fost prezentat „Studiul național privind agricultura ecologică și înverzirea agriculturii convenționale”.

Potrivit studiului, agricultura ecologică este în creștere în Republica Moldova și contribuie în mod semnificativ la exporturile agricole ale țării. În timp ce doar 1,7% de terenuri sunt gestionate „organic”, exporturile pe produse ecologice reprezintă mai mult de 11% din exporturile agricole. Cu toate acestea, subvenţiile pentru agricultura ecologică, inclusiv pentru fructe proaspete, sunt limitate. În ultimii ani, acestea nu au depășit 0,7% din totalul subvențiilor din agricultură, în timp ce subvențiile pentru utilizarea îngrășămintelor și pesticidelor au atins 12,1%.

Prezenți la eveniment, miniștrii Agriculturii și Mediului au accentuat importanța pe care o acordă Guvernul Republicii Moldova identificării soluțiilor economice durabile în agricultură și alte sectoare ale economiei.

„Moldova are un potențial foarte mare pentru dezvoltarea agriculturii organice, iar piața europeană nu este asigurată cu produse organice nici la 50%. Sunt convins că, prin eforturi comune și folosind toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, vom reuși să valorificăm oportunitatea de a cuceri piața europeană de 500 de milioane de consumatori”, a declarat Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare.

La rândul ei, ministrul Mediului, Valentina Țapiș, spune că subiectul agriculturii ecologice este o pritoritate a agendei internaționale pentru dezvoltare durabilă. „Nu este ușor să trecem la agricultura organică – pentru dezvoltarea ei, e nevoie de investiții, de o colaborare strânsă dintre institutii, și de eforturi concertate. Dar suntem la etapa când trebuie să luăm o decizie conștientă, și să facem acest salt calitativ înspre ceea ce se numește agricultura ecologică.”

În cadrul mesei rotunde, au fost propuse mai multe opțiuni de perfecționare a mecanismelor financiare existente și a sistemului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru promovarea agriculturii verzi în Republica Moldova. Acestea includ abordarea ecosistemică în prelucrarea terenurilor agricole și evitarea erodării solurilor, investiții judicioase și focusate pe programe de cercetare și inovare în agricultură, școlarizarea fermierilor, stimularea trecerii terenurilor la agricultură ecologică, și subvenționarea sporită a producătorilor agricoli ecologici.

„Dezvoltarea durabilă verde poate face economia Republicii Moldova mai viabilă, iar mediul – mai curat pentru generațiile viitoare. Această transformare va schimba in bine viețile oamenilor, și necesită eforturi concertate ale autorităților publice, companilor private și comunităților locale”, a spus Narine Sahakyan, Reprezentant permanent adjunct, PNUD Moldova.

Studiul a fost realizat de organizația neguvernamentală ,,Alternative Internaționale de Dezvoltare” și o echipă de experți locali și internaționali (Germania, România) angajați în acest scop de Programul PNUD/GEF pentru susținerea reformei fiscale de mediu în Republica Moldova.