promo lex Raportului „Drepturile Omului în Moldova/ Retrospectiva anilor 2012-2013” va fi prezentat la Chișinău mâine de către Asociația Promo-LEX.

Raportul reprezintă o analiză cu privire la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, fiind la a cincea sa ediție. Raportul se referă la perioada anilor 2012-2013 și a fost elaborat de un grup de 12 experți în domeniul drepturilor omului.

Raportul este adresat autorităților constituționale, organismelor și instituțiilor internaționale, precum și organizațiilor societății civile preocupate de problema drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană.

Raportul include 14 capitole și vizează următoarele drepturi: dreptul la viață și dreptul de a nu fi supus relelor tratamente; libertatea și siguranța persoanei, drepturile deținuților; accesul liber la justiție, dreptul la un proces echitabili și prezumția nevinovăției; dreptul la proprietate privată; dreptul la informație și transparența procesului decizional; libertatea de exprimare; libertatea de gândire, de conștiință și de religie; libertatea de întrunire și de asociere; dreptul la educație; dreptul la muncă, protecție socială și ocrotirea sănătății; dreptul de a alege și de a fi ales; interzicerea discriminării; violența în familie; și dreptul la respectarea vieții private și de familie.