ministerul justitiei Cu regret, constatăm că funcționarele Elena Grițco, șefa Direcției organizații necomerciale, și Nina Cereteu, specialist în cadrul aceleeași direcții, au încălcat flagrant legislația și statutul funcționarului public. Ieșirea de astăzi, alături de un politician, denotă clar că persoanele, angajate ale ministerului, au comis în mod voluntar acțiuni care vin în conflict cu statutul de funcționar public, dar și au favorizat conflictul de interese.

Întreaga acțiune de astăzi, precum și declarațiile false, lipsite total dovezi și suport, denotă clar intenția de a exercita presiuni asupra Ministerului Justiției, prin șantaj, conflict de interese și coruptibilitate.

Menționăm că în cazul acestor persoane au existat și anterior suspiciuni privind integritatea lor. În același timp, precizăm că toate acțiunile și declarațiile efectuate pe marginea acestui subiect denotă elemente de coruptibilitate în activitatea persoanelor în cauză. În acest sens, Ministerul Justiției va înainta un demers către organele abilitate privind investigarea acțiunilor coruptibile și de conflict de interes a funcționarilor vizați.

În ceea ce privește referințele la refuzul de a înregistra modificările la statutul unui anume partid, menționăm că, la moment, litigiul se examinează de către instanța de judecată.