img_1 În preajma secerişului, la 1 iulie curent, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM a fost vizitat de către viceministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Gheorghe Gaberi. Oficialul a vizitat loturile experimentale ale Institutului, unde au fost demonstrate culturile cerealiere, începând cu grâul comun de toamnă şi primăvară, grâul dur de toamnă şi primăvară, secară, triticale, orz, ovăz etc. De asemenea, a fost prezentată una din cele mai bogate colecţii de plante aromatice şi medicinale, soiuri şi clone de lavandă, şerlai, cimbru de munte, menta, calendula, armurariu, pasiflora, mărar etc.

Directorul Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor (IGFPP) al AŞM, dr. hab. Vasile Botnari, a expus rezultatele ştiinţifice în crearea soiurilor de plante şi elementele tehnologice care permit obţinerea în diferite condiţii climaterice şi de producere a unor recolte garantate la culturile legumicole (tomate), la leguminoase (soia, linte, năut) şi la cerealiere. Având realizări semnificative în obţinerea haploizilor la porumb, în comparaţie cu alte instituţii de cercetare, IGFPP a reuşit să disemineze această invenţie în Italia, Japonia, Franţa şi România. Conducătorul Institutului l-a informat pe viceministru şi asupra introducerii de noi soiuri şi specii de plante, care nu au fost cultivate anterior în Republica Moldova, precum Miscanthus giganteus (iarba elefantului), Actinidia arguta (mini kiwi), Rhodiola rosea, Paulownia tomentosa.

Totodată, oaspetele de la minister a fost familiarizat şi cu unele probleme cu care se confruntă Institutul, demnitarului fiindu-i împărtăşite şi câteva soluţii la dificultăţile identificate. Una din problemele Institutului rămâne a fi atragerea cadrelor tinere în cercetare, meseria de cercetător nefiind atractivă pentru tineret, motiv pentru care nu sunt suficienţi specialişti care ar prelua experienţa savanţilor consacraţi domeniului, chiar dacă administraţia Institutului a făcut anumite tentative de a majora salariul minim pentru tinerii cercetători. O altă problemă acută constituie şi lipsa de irigare, lucrările fiind efectuate astăzi în condiţii de ogor. În acest sens, Institutul intenţionează să soluţioneze această problemă, demarând o nouă etapă de cercetare în domeniul agriculturii cu irigaţie. Şi pentru că de aproximativ 20 de ani în republică nu se efectuează studii în această direcţie, conducerea instituţiei a elaborat un concept de irigare prin picurare subterană în condiţii deficitare de apă, care este mult mai eficientă şi protejează atât solul, cât şi planta, sub aspectul resurselor economice, cheltuielile de apă fiind minimizate.

Viceministrul Gheorghe Gaberi a vizitat şi Laboratorul Biotehnologii Vegetale, unde se realizează cercetări în diferite direcţii de investigare, principalele fiind axate pe aplicarea biotehnologiilor bazate pe cultura in vitro ce are ca scop multiplicarea, diversificarea formelor, crearea de genotipuri noi prin variabilitate somaclonală, inclusiv obţinerea de material devirozat prin culturi de meristeme îmbinată cu termoterapie. Potrivit vicedirectorului Institutului, dr. Larisa Andronic, culturile sau speciile de plante care sunt cercetate în laborator sunt cele mai diverse, începând de la culturile cerealiere (grâu, orz), legumicole (tomate), viţa de vie. Actualmente, se efectuează cercetări asupra unei noi direcţii ce vizează crearea de forme haploide de culturi cerealiere prin inducerea de androgeneză ce permite crearea de linii isogene, care ulterior sunt utilizate în ameliorare, dar şi asupra obţinerii şi multiplicării materialului devirozat. Pentru identificarea exemplarelor atacate de viroze se aplică metode de diagnostic virusologic bazate pe metode imuno-enzimatice şi inumo-electronice. Plantele sănătoase, asanate sunt utilizate în crearea de plantaţii-mamă şi ajung direct la instituţiile de profil.

Dl Gheorghe Gaberi a apreciat înalt activitatea Institutului, recunoscând că realizările prezentate în cadrul acestei vizite i-au depăşit cu mult aşteptările. Demnitarul a rămas surprins atât de gama largă de culturi agricole, cât şi de nivelul tehnologic de întreţinere. A mulţumit pentru invitaţia de a vizita loturile experimentale de culturi cerealiere, care tocmai sunt în pârg, alături de o gamă largă de plante eterooleaginoase, care prezintă un deosebit interes pentru Republica Moldova şi posibilitatea de a se familiariza cu rezultatele savanţilor. Domnia Sa a rămas impresionat şi de tehnologiile moderne de efectuare a lucrărilor de ameliorare şi multiplicare a culturilor, fapt ce implică beneficii atât asupra cercetării, cât şi asupra sectorului real al economiei. Aflându-ne într-o perioadă când se produc anumite schimbări climatice severe, viceministrul s-a arătat optimist asupra unui eventual impact de sporire a randamentului sectorului agrar prin utilizarea inovaţiilor ştiinţifice.

Oficialul a dorit mult succes cercetătorilor institutului, mărturisind că vizita efectuată l-a marcat şi l-a făcut mai încrezător în realizările ştiinţei, urmează doar ca aceste rezultate să fie cunoscute atât de sectorul de producere, cât şi de societate, în general. În context, demnitarul a venit cu propunerea ca loturile experimentale să fie vizitate frecvent de specialişti şi agenţii economici din domeniu. Totodată, viceministrul Gheorghe Gaberi a sugerat cercetătorilor să manifeste mai multă insistenţă şi pragmatism, pentru că astăzi producătorul agricol care investeşte bani îşi asumă anumite riscuri pe cont propriu, de aceea, este necesară capacitatea de a promova aceste rezultate de valoare care asigură un randament de producere înalt, dar care, în ultimă instanţă, fac şi o imagine bună în lume.