Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) au atins la sfârşitul lunii iulie $1,933 mlrd., majorându-se într-o lună cu $58,56 mil. Comparativ cu începutul anului2016, creşterea a fost de $177 mil., iar faţă de perioada de referinţă din 2015 – cu $184 mil.

Potrivit agenţiei INFOTAG cu referire la BNM, în iulie, majorarea activelor oficiale de rezervă a fost condiționată de: intervenţiile pe piaţa valutară internă sub formă de cumpărări de valută – $74,38 mil. (inclusiv procurări de valută de la băncile în proces de lichidare în valoare de $0,18 mil.); înregistrarea creditului pentru suplinirea bugetului de stat în favoarea Ministerului Finanțelor din partea Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare – $6,97 mil.; veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – $1,99 mil.; intrările în favoarea Directoratului Liniei de Credit – $1,47 mil.

În acelaşi timp, micșorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de: plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – $14,87 mil.; deprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA – $7,95 mil.; plățile Ministerului Finanţelor din contul proiectelor investiţionale – $2,24 mil.; plăţile externe ale Ministerului Finanţelor – $1,21 mil.

INFOTAG precizează: La sfârşitul lunii iulie 2015, rezervele valutare ale Băncii Naţionale a Moldovei au însumat $1,746 mlrd. Maximul istoric al rezervelor s-a înregistrat la 14 decembrie 2013 – $2,827 mlrd. La sfârşitul anului 2015 acestea au însumat $1,756 mlrd., în 2014 – $2,156 mlrd., în 2013 – $2,82 mlrd.; în 2012 – $2,515 mlrd., în 2011 – $1,965 mlrd., în 2010 – $1,717 mlrd.