Rezervele oficiale de valută ale Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) s-au redus în luna iunie cu $17,24 mlrd., însumând la începutul lunii iulie $1,874 mil. Totodată, comparativ cu începutul anului acestea au crescut cu $117,7 mil., iar faţă de perioada de referinţă din 2015 – cu $87 mil.

Potrivit agenţiei „INFOTAG”, cu referire la BNM, diminuarea activelor oficiale de rezervă a fost condiționată de deprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA – $34,98 mil; plățile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – $7,55 mil.; plățile externe ale Ministerului Finanțelor – $1,56 mil.

Totodată, majorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de intervențiile pe piața valutară internă sub formă de cumpărări de valută – $20,66 mil. (inclusiv procurări de valută de la băncile în proces de lichidare în valoare de $0,06 mil.); înregistrarea creditelor și a granturilor în favoarea Ministerului Finanţelor pentru proiecte investiționale – $3.23 mil.; veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – $2,02 mil.; intrările în favoarea Directoratului Liniei de Credit – $0,7 mil.; înregistrarea creditului pentru suplinirea bugetului de stat în favoarea Ministerului Finanțelor din ordinul IDA, SUA – $0,45 mil.

„INFOTAG” precizează: Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a Moldovei la sfârşitul lunii iunie 2015 au însumat $1,787 mlrd. Maximul istoric a fost atins la 14 decembrie 2013 – $2,827 mlrd. La finele anului 2015 acestea au constituit $1,756 mlrd., 2014 – $2,156 mlrd., 2013 – $2,82 mlrd.; 2012 – $2,515 mlrd., 2011 – $1,965 mlrd., 2010 – $1,717 mlrd.