imgAgenția pentru Protecția Consumatorilor (APC) demarează acţiuni de supravegherea a asigurării metrologice în pieţele din întreaga ţară.

Legislaţia protecţiei consumatorilor şi legislaţia privind activitatea de metrologie prevede că nici un vânzător sau prestator de servicii nu va putea folosi în activitatea comercială mijloace de măsurare şi cântărire fără a fi verificate metrologic. Prin urmare, sunt supuse controlului metrologic cântarele (de orice fel), contoarele (de apă, gaze, energie electrică şi termică etc), aparate de taxat folosite în activitatea de taximetrie, instalaţiile automate pentru cântărit, dozat, ambalat, pompele de la benzinării, alcoometrele, sistemele de măsurare pentru lichide, balanţele pentru cereale, ruletele şi panglicile de măsurare, riglele gradate pentru măsurarea ţesăturilor, paharale gradate din baruri şi restaurante etc.

Începînd cu data de 19 august 2014, APC împreună cu specialiștii Institutului Naţional de Metrologie, desfășoară controale de stat planificate, referitor la starea şi utilizarea mijloacelor de măsurare pe teritoriul mai multor pieţe din întreg teritoriul Republicii Moldova.

În cadrul controlelor de stat vor verifica dacă:

 • comercianţii posedă avizul tehnic de prestare a serviciilor prin intermediul cantaragiilor;
 • starea mijloacelor de măsurare (propriu, legalizat, verificat, adecvat)
 • amplasarea corectă de către agenţii economici a mijloacelor de măsurare ce le utilizează cînd vînd consumatorilor produse;
 • Prezenţa cîntarelor de control pe teritoriul pieţelor

             Verificările vor continua timp de două săptamîni. Despre rezultatele controalelor revenim cu detalii.

Informație utilă pentru consumatori

Mijlocul de măsurare de utilitate publică este un aparat complex ce are rolul de a măsura produse sau să ofere servicii consumatorilor, în baza căruia vânzătorul sau prestatorul va prezenta spre plată consumatorului un preţ corect al produsului sau al serviciului prestat conform tarifului aprobat pentru fiecare unitate (de exemplu: kg, l, cm, gkal etc).

Clasificarea mijloacelor de măsurare de utilitate publică:

 • mărimi mecanice cu referire la:

–      mase, de exemplu: greutăţi; dozatoare; aparate de cântărit, balanţe de cereale;

–      forţă şi duritate, de exemplu: dinamometre cu arc cu indicaţie;

–      viteză şi vibraţii, de exemplu: taximetre electronice cu memorie fiscală, centrifugi la maşina de spălat rufe.

 • mărimi de debit al substanţelor;

–      debit al lichidelor şi gazelor, de exemplu: contoare de energie termică, contoare de gaze, contoare de apă rece şi caldă, contoare de apă rece şi caldă;

–      volum, de exemplu: măsuri de volum metalice de ordinul I şi II, clasa 1 şi 2, măsuri de  volum din sticlă inclusiv pentru comercializarea băuturilor, dozatoare medicale;

–      presiune, de exemplu manometre, vacuummetre, manovacumetre, barometre.

 • mărimi termice, de exemplu termometre din sticlă cu lichid indicatoare;
 • frecvenţă şi timp, de exemplu cronometre;
 • mărimi biomedicale, de exemplu termometre medicale maximale din sticlă, termometre electronice medicale.

Cerinţele legale pentru un mijloc de măsurare:

 • propriu

–      produsul sau serviciul oferit consumatorului trebuie măsurat cu mijloace de măsurare ce aparţin vânzătorului sau prestatorului;

–      consumatorul nu poate fi obligat să procure din contul său un mijloc de măsurare pentru a măsura un produs oferit de agentul economic. De exemplu: produsele cântărite în magazin aparţin vânzătorului şi se calculează conform indicelor cântarului acestuia, şi nicidecum conform cântarului din geanta consumatorului.

 • legalizat

–      orice mijloc de măsurare până fi pus în utilizare, şi anume din momentul intenţiei de a fi comercializat, orice mijloc de măsurare trebuie să fie recunoscut de către Republica Moldova ca mijloc de măsurare pe teritoriul său;

–      toate mijloacele de măsurare ce poartă caracter legal şi pot fi exploatate pe teritoriul Republicii Moldova sunt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare ce este ţinut de Ministerul Economiei şi poate fi vizualizat aici www.standard.md;

–      pentru a demonstra că un mijloc de măsurare este legalizat, este necesară de a prezentarea ordinului Ministerului Economiei prin care acesta a fost inclus în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare sau de a verificarea informaţiei pe site-ul www.mec.gov.md.

 • verificat

–      până a fi pus în utilizare, orice mijloc de măsurare, până a fi pus în utilizare trebuie să fie verificat metrologic. Periodicitatea verificării mijloacelor de măsurare de utilitate publică poate fi consultată în Anexa nr.2;

–      verificarea metrologică este confirmată printr-un aviz de verificare metrologică de culoare gălbuie, format mic, eliberat de către un laborator metrologic acreditat de Organismul Naţional de Metrologie din subordinea Ministerului Economiei;

–      în aviz se indică datele mijlocului de măsurare (tipul, producătorul), data producerii, data ultimei verificări, durata de valabilitate a avizului, semnătura şi ştampila verificatorului metrologic;

–      avizul trebuie să însoţească mereu mijlocul de măsurare şi trebuie prezentat organelor de control, inclusiv consumatorilor, în caz că aceştia au dubii asupra corectitudinii datelor de măsurare.

 • adecvat

–      orice mijloc de măsurare, cu toate că este inclus în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare şi deţine avizul de verificare metrologică, trebuie să fie adecvat condiţiilor de exploatare. De exemplu: cântarul destinat pentru greutăţi de 10 kg, să nu fie utilizat pentru măsurări cu greutăţi mai mari;

–      în cazul în care pe dacă în perioada de utilizare mijlocul de măsurare se defectează, vânzătorul sau prestatorul este obligat să îl retragă din activitate şi să îl înlocuiască temporar până va fi reparat sau să îl înlocuiască definitiv cu unul nou.

 Dragi consumatori în caz că constataţi că aţi fot amăgiţi la cîntar, reveniţi la agentul economic pentru a vă recupera banii sau paguba, în caz că comerciantul  refuză adresaţi-vă Agenției pentru Protecția Consumatorilor la numărul de telefon – 022 74-14-64 și 0 800 280 28 (apel gratuit din raioanele țării) pentru a ne sesiza și totodată să primiți consiliere.