Ministerul Justiției a lansat concursul de preselecție a candidaților pentru funcția de procuror general. Cei interesați își pot depune dosarele până la data de 20 octombrie.

Pentru funcția de Procuror General poate candida persoana care întrunește următoarele condiții:

 1. a)deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. b)cunoaște limba română;
 3. c)are o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin 5 ani în funcția de procuror sau judecător ori 8 ani în funcția de avocat sau ofițer de urmărire penală;
 4. d)în privinţa ei nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
 5. e)are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor;
 6. f)se bucură de o reputație ireproșabilă;
 7. g)anterior, nu i-a fost constatată vinovăția pentru săvîrșirea unei infracțiuni;
 8. h)este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror;
 9. i) are calități manageriale;
 10. j)în ultimii 3 ani până la anunţarea concursului nu a fost membru şi/sau nu a desfășurat activități cu caracter politic în cadrul unui partid politic  sau al unei organizaţii social-politice;
 11. k) în ultimele 6 luni nu a deținut calitatea de membru al Consiliului Superior al Procurorilor.

Candidații pot depune personal dosarul la sediul Ministerului Justiției, prin poștă sau prin e-mail.

Funția de procuror general a devenit vacantă la inceputul lunii iunie după ce Eduard Harujen și-a dat demisia.

La sfârșitul lunii iulie, Parlamentul l-a desemnat procuror general interimar, pe Dumitru Robu, iar candidatura acestuia a fost acceptată de preşedintele Igor Dodon.