Ofițerii de investigații din cadrul Poliției de Frontieră și cei din Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei s-au reunit într-o ședință de lucru, pentru a evalua situația operațională la frontiera comună și perspectivele de cooperare pe domeniul de activitate.

Astfel, în cursul întrevederii, interlocutorii au evocat stadiul bun al relațiilor stabilite între structurile de referință și au analizat modalități de consolidare a acestora în continuare, cu accent pe sporirea eficacității eforturilor comune în contracararea infracționalității transfrontaliere. Părțile au discutat, în acest context, calendarul de activități bilaterale menite să intensifice interacțiunile pe domeniul de investigații speciale atât la nivel operațional, cât și tactic.

Urmare a schimbului de date statistice și analizei per general a situației la frontiera moldo-ucraineană, părțile au precizat că fenomenul contrabandei cu tutun, alcool și alte bunuri materiale, precum și migrația ilegală, rămân principalele acțiuni ilicite la frontiera de stat. Un subiect aparte a constituit traficul ilicit de droguri și substanțe psihotrope, care se regăsește printre cele mai dese infracțiuni, în acest context, fiind subliniată necesitatea consolidării în permanenţă a capacităţilor instituţionale, pentru a fi apţi de a răspunde provocărilor la frontiera comună.

Totodată, în cadrul dialogului susținut, a participat șeful adjunct al Poliției de Frontieră, Veaceslav Garștea care a evocat importanța sporirii conlucrării operaționale pentru gestionarea în comun a acțiunilor de prevenire și combatere a criminalității transfrontaliere. De asemenea, dumnealui a subliniat rolul pozitiv al întâlnirilor bilaterale și utilitatea schimbului operativ de informații între structurile specializate.

Evenimentul s-a încheiat cu semnarea procesului-verbal al întrevederii de lucru, fiind aduse mulţumiri reciproce pentru discuţiile productive pe marginea subiectelor abordate.