Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri plafon pentru carburanți pentru perioada 30 noiembrie-12 decembrie. Astfel, pentru benzină auto Premium-95 cu cifra octanică de minimum 95 s-a stabilit prețul de – 16.30 lei/litrulcu 32 de bani mai mult decât cel stabilit anterior, iar pentru motorină – 14,21 lei/litrul, un preț mai mare cu 35 de bani decât data trecută.

Fiecare operator de pe piața produselor petroliere va determina, reieșind din prețurile plafon stabilite de ANRE, prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor respective, le va publica pe pagina sa web și le va afișa pe panourile informative de la stațiile de alimentare. Prețurile stabilite de operatori vor intra în vigoare și se vor aplica pentru toți consumatorii, începând cu ziua de miercuri, ora 00.01 noaptea. Operatorii nu au dreptul să comercializeze cu amănuntul carburanții la prețuri mai mari decât prețurile plafon stabilite de ANRE.