unnamed (6)La 3 noiembrie 2014, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM a avut loc şedinţa festivă, consacrată evenimentului de inaugurare a anului de studii la doctorat.

Doctoranzii înmatriculaţi în anul I, în instituţiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-au bucurat de prezenţa, la evenimentul inaugural, a m.c. Ion Guceac, vicepreşedinte al AŞM, acad. Valeriu Canţer, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, acad. Maria Duca, rectorul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la şedinţa festivă fiind invitate personalităţi marcante ale Academiei de Ştiinţe, directori, secretari ştiinţifici, conducători de doctorat ai institutelor ştiinţifice din cadrul AŞM.

Şedinţa festivă a fost deschisă de rectorul Universităţii AŞM, acad. Maria Duca, care a adresat un mesaj de salut tuturor celor prezenţi la inaugurarea unui nou an de studii la doctorat – 2014. Rectorul le-a spus „Bun venit” celor 100 de doctoranzi ai anului I, care au susţinut cu succes examenele de admitere şi au fost înmatriculaţi la studii în anul curent şi care, alături de alţi 240 de colegi, deja cu experienţă, urmează să se integreze în marea comunitate a cercetătorilor din institutele Academiei de Ştiinţe. Totodată, Domnia Sa a exprimat recunoştinţă tuturor conducătorilor de doctorat pentru implicare şi pentru că sunt alături la toate evenimentele pe care le organizează Universitatea. Rectorul UnAŞM a prezentat doctoranzilor o serie de informaţii utile despre şcolile doctorale, potenţialul şi rolul acestora, evidenţiind experienţa Academiei de Ştiinţe, de mai bine de 60 de ani, pe parcursul cărora a acumulat tradiţii valoroase de pregătire a cadrelor pentru cercetare. Reieşind din experienţa ultimilor doi ani şi pornind de la principiile stipulate în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii şcolilor doctorale de studii pentru doctorat, acad. Maria Duca a subliniat că, la iniţiativa Senatului Universităţii, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (CSŞDT) a instituit 8 şcoli doctorale, în cadrul cărora vor fi realizate cursurile de doctorat.

unnamed (7)Doctoranzii anului I au fost salutaţi de m.c. Ion Guceac, vicepreşedinte al AŞM, care a adresat un mesaj din partea preşedintelui AŞM, acad. Gheorghe Duca şi a CSŞDT, cu prilejul inaugurării noului an de studii la doctorat, în cadrul unei instituţii cu cele mai vechi tradiţii în acest domeniu. Vicepreşedintele Guceac a exprimat înalta apreciere rectoratului şi întregului colectiv al Universităţii AŞM pentru buna organizare şi desfăşurare a procesului de susţinere a examenelor de admitere, dar şi încrederea că aceasta va asigura şi în viitor o instruire modernă a doctoranzilor, şcolile doctorale, recent instituite fiind implicate plenar în acest proces de pregătire a cadrelor cu un înalt nivel de calificare. Totodată, vicepreşedintele AŞM a adus înalte consideraţiuni conducătorilor ştiinţifici pentru bunăvoinţa de a-şi împărtăşi cunoştinţele şi experienţa în domeniu şi care vor contribui la susţinerea doctoranzilor în cariera lor ştiinţifică. Doctoranzilor le-a dorit multă voinţă şi sârguinţă în acumularea cunoştinţelor şi abilităţilor practice, să depună toate eforturile pentru a absolvi cu succes studiile de doctorat şi să-şi realizeze aspiraţia de a deveni oameni de ştiinţă, deoarece doar oamenii de ştiinţă pot înţelege universul.

Cu ocazia începutului anului de studii la doctorat şi încadrarea în procesul de cercetare, acad. Valeriu Canţer, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, a exprimat deosebita plăcere de a saluta veriga importantă a sectorului de cercetare din cadrul AŞM, implicit, a Universităţii. Academicianul a subliniat faptul că activitatea de doctorat este o simbioză sinergetică între cercetare şi procesul educaţional şi în acest sens nici o universitate, nici un sistem de cercetare nu poate fi conceput fără sistemul de doctorat. Acesta, susţine preşedintele CNAA, este acel mecanism, prin care ştiinţa îşi îndeplineşte a doua misiune de bază a sa – reproducerea potenţialului uman, potenţialului calificat care face faţă tuturor rigorilor, exigenţelor şi provocărilor, în special, în epoca contemporană, când toate se schimbă în ritmuri alerte în jurul nostru. Le-a dorit doctoranzilor succese şi să aibă o interacţiune fructuoasă cu îndrumătorii, să ajungă cu brio la susţinerea tezelor, pentru că toată miza în schimbul de mâine, al viitorilor profesori şi academicieni este în ei.

Un cuvânt de salut şi cele mai cordiale felicitări în realizarea acestui prim pas, cel de admitere la doctorat pe calea cercetării a avut dr.hab., prof. Svetlana Cojocaru, director al Institutului de Matematică şi Informatică. A dorit, de asemenea, un drum bun şcolilor doctorale, recent formate, exprimând ferma convingere că acestea vor aduce un suflu nou în instruirea realizată prin doctorat în ţara noastră.

Studioşii au fost salutaţi, cu prilejul lansării noului an de studii la doctorat, de dr.hab., prof. Valeriu Cuşnir, directorul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice, care a afirmat că atare proces constituie ceea ce marchează activitatea cotidiană într-un mediu ştiinţific, dar şi aducerea în actualitate a unor secvenţe din anii de doctorat care s-au cristalizat în amintirea doctoranzilor de altă dată. „Sunteţi norocoşi că aţi nimerit în această sală şi că aţi făcut alegerea în favoarea doctoratului din cadrul Academiei de Ştiinţe”, le-a spus doctoranzilor directorul Cuşnir.

Succese şi rezultate frumoase le-a dorit temerarilor şi dr.hab. Alexandru Stratan, directorul Institutului Naţional de Cercetări Economice, acad. Mitrofan Ciobanu, dr.hab. prof. Aurelian Dănilă, academician-coordonator al Secţiei ştiinţe umanistice şi arte. Felicitări pentru doctoranzii anului I au venit şi din partea doctoranzilor-absolvenţi, dar şi celor recent înmatriculaţi.

În anul curent au fost înmatriculaţi 100 de doctoranzi la 64 de specialităţi ştiinţifice.