rezidentiat1353578951-1354630687Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Planul de acţiuni pentru reorganizarea serviciilor medicale din penitenciare pentru anii 2015-2016, elaborat de Ministerul Justiției și Departamentul Instituțiilor Penitenciare.

Planul de acțiuni vine drept urmare a elaborării unei Propuneri de Politică Publică ”Servicii medicale de calitate pentru persoanele deținute în penitenciare”, care prevede obligativitatea transferării lucrătorilor medicali din locurile de detenție în subordinea Ministerului Sănătății. Astfel, va fi asigurată independenţa profesională a personalului medical în pretinsele cazuri de tortură sau rele tratamente a deținuților și va fi consolidat mecanismul de raportare către procuror a unor astfel de situații”, a explicat ministrul Justiției.

Potrivit lui Oleg Efrim, Planul de acțiuni are drept scop eficientizarea activităţii serviciilor medicale din penitenciare și sporirea calităţii asistenţei medicale acordată persoanelor private de libertate. ”Deținuții trebuie să beneficieze de servicii medicale echivalente cu cele prestate în sistemul public de sănătate. Totodată, proiectul mai prevede ca personalul medical să nu fie implicat și în alte activități – percheziții, escortarea deținuților, decât cele medicale”, a subliniat ministrul Justiției.

Printre alte acțiuni care se regăsesc în Plan, se numără: evaluarea specializată (de către experţi independenţi) a sistemului actual de management medical; acreditarea tuturor serviciilor medicale acordate în sistemul penitenciar; majorarea numărului de personal medical pentru asigurarea activităţii adecvate şi revizuirea cadrului normativ în privinţa acordării posibilităţii lucrătorilor medicali de a activa în instituţiile medico – sanitare publice; elaborarea pachetului de servicii pentru acordarea serviciilor medicale primare deţinuţilor (ambulatoriu şi asistenţă de urgenţă); reorganizarea asistenţei medicale de staţionar a deţinuţilor, prin crearea saloanelor specializate în cadrul spitalelor raionale sau regionale etc.

Elaborarea Planului de acţiuni pentru reorganizarea serviciilor medicale din penitenciare pentru anii 2015-2016 este o acțiune prevăzută în Strategiade reformare sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Implementarea acţiunilor propuse vor contribui la onorarea angajamentelor Republicii Moldova asumate în Acordul-cadru de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău.