_mg_8990În cadrul şedinţei a Guvernului în exerciţiu a fost aprobat Regulamentul-cadru şi  standardele minime de calitate ale Serviciul de asistență și protecție a victimelor traficului de ființe umane.

Centrul de asistenţă și protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de ființe umane (Centrul) a fost creat în anul 2001 de către Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Republica Moldova. Centrul este instituția de profil social care prestează servicii de criză, asistență și consiliere specializată victimelor traficului de ființe umane și este primul punct de contact în Moldova pentru persoanele care se reîntorc acasă după experienţa de exploatare în trafic. Ulterior, servicii similare au fost instituite la nivel local. Procedura de identificare a victimelor traficului de ființe umane se realizează de către echipele multidisciplinare teritoriale.

În perioada 2001- 2006 Centrul a activat  în baza unui regulament intern elaborat în baza standardelor internaţionale de către fondator. În anul 2006 a fost aprobat Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor respective, dar acesta nu prevede standarde minime de calitate. Noul Regulament-cadru şi  standardele minime de calitate ale Serviciul de asistență și protecție a victimelor traficului de ființe umane, aprobat astăzi de Cabinetul de miniştri în exerciţiu, va asigura un cadru normativ pentru prestarea unor servicii sociale calitative prin prisma  respectării drepturilor beneficiarilor. De asemenea, documentul vine să ajusteze cadrul normativ național în domeniu, eficientizând sistemul de asistență și protecţie socială a victimelor traficului de ființe umane, cu scopul prevenirii și combaterii fenomenului.

Astfel, prestatorii de servicii sociale pentru victimele traficului de ființe umane urmează să se acrediteze în conformitate cu Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Serviciului și standardele minime de calitate

La nivel local, servicii specializate sunt prestate în cadrul a 6 instituții publice locale: un Centrul specializat de Asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, or. Căușeni,  4 Centre maternale din r.Cahul, r.Dochia, r.Hîncești, Căușeni și un Centrul de criză familială din mun. Bălți.