Siguranţa copiilor în mediul online a fost unul dintre subiectele principale în cadrul  şedinţei Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copiilor (CNPDC), prezidată de premierul Pavel Filip.

La ședință au participat  reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare: UNICEF, USAID, Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova, Agenţia Elveţiană pentru Cooperare şi Dezvoltare, precum şi ai mai multor ONG-uri din domeniu.

În acest context, prim-ministrul a solicitat Ministerului Educaţiei să includă în programele şcolare subiecte orientate spre dezvoltarea competenţelor privind siguranţa în mediul online ca materie obligatorie și a dispus elaborarea unui Plan de acţiuni pentru promovarea siguranţei online a copiilor.

Documentul va prevedea activităţi de informare a părinţilor privind riscurile respective, crearea unor soft-uri pentru filtrarea informaţiei cu tentă pornografică, precum şi îmbunătăţirea asistenţei acordate copiilor acostaţi sau abuzaţi prin Internet. Totodată, Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea prevederilor internaţionale şi aquisului comunitar în materie de combatere a abuzului şi exploatării sexuale a copiilor şi aplicarea unor pedepse mai aspre pentru comiterea infracţiunilor în mediul online.

Totodată, în cadrul ședinței au fost dicutate subiecte ce ţin de înregistrarea naşterii copilului, protecţia socială şi medicală a nou-născuţilor, serviciile de intervenţie timpurie la copii.

Premierul a dispus efectuarea unei analize pentru identificarea copiilor nedocumentaţi, asigurarea interoperabilităţii datelor autorităţilor abilitate, revizuirea cadrului normativ cu privire la costurile perfectării certificatului de naștere a copiilor, cetăţeni ai Republicii Moldova, născuţi peste hotarele ţării.

„Protecţia şi promovarea drepturilor copiilor este o prioritate a Guvernului. Îmi exprim convingerea că CNPCD-ul, va fi factorul stimulator în procesul de dezvoltare, actualizare  şi implementare a politicilor cu impact pentru copii. De altfel, în colaborare cu partenerii de dezvoltare şi de dialog social va fi asigurată monitorizarea implementării politicilor în interesul suprem al copilului”, a menţionat Pavel Filip.

Membrii Consiliului au mai examinat demersul public din partea ONG-urilor cu privire la deficienţele în implementarea Strategiei Protecţiei Copilului 2014-2020 în condiţiile descentralizării, diferenţelor de capacităţi şi resurse la nivel local. În acest context, Premierul a solicitat urgentarea prezentării pentru examinare şi aprobare în şedinţă de Guvern a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei.

În cadrul şedinţei CNPDC, a mai fost discutat şi aprobat Planul de acţiuni pe anul 2016 cu privire la soluţionarea unor probleme din domeniul educaţiei. Documentul include măsuri urgente, orientate spre îmbunătăţirea accesului la educaţie, asigurarea unei alimentaţii corecte, combaterea abandonului şi absenteismului şcolar, asigurarea cu cadre didactice competente, administrarea eficientă a şcolilor de circumscripţie, transportarea copiilor.