Sumele compensațiilor acordate pentru aprovizionare cu gaze naturale, energie electrică, lemne și cărbune, folosite pentru încălzirea locuințelor de către persoanele defavorizate din municipiului Chișinău au fost majorate. Astfel, locuitorii capitalei care primeau compensații de 450 de lei vor primi 500 de lei, iar suma compensațiilor de 900 de lei a crescut la 1000 de lei. Decizia a fost aprobată de către aleșii locali în cadrul ședinței Consiliului Municipal de azi, 15 decembrie.

Totodată, potrivit deciziei de azi a CMC statutul potențialului beneficiar de compensații ca pensionari solidari va trebui să fie confirmat de către organul abilitat în domeniul asistenței sociale.

De asemenea, potențialii beneficiari, în cazul în care au părinți sau copii plecați peste hotare, vor trebui să prezinte copia pașaportului străin a rudei în cauză la solicitarea compensațiilor, sau după caz, copia contractelor cu proprietarii apartamentelor, în cazul în care persoanele trăiesc în concubinaj și celor care locuiesc pe diferite adrese.

Realitatea reamintește că cererile pentru acordarea compensațiilor se depun la Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ sau la Cooperative, în funcție de ce structură gestionează blocurile de locuit.