notizie_bioenergie_400x300Primul forum naţional ce reuneşte producătorii de brichete şi pelete din R. Moldova, utilizatorii energiei din biomasă şi factorii de decizie în dezvoltarea bioenergeticii se desfăşoară astăzi la Chişinău cu sprijinul Delegaţiei Uniunii Europene.

R. Moldova este dependentă în proporţie de 95% de importurile de energie. Reducerea acestei dependenţe şi sporirea securităţii energetice a ţării este una din priorităţile cheie ale autorităţilor naţionale. Din toate sursele alternative de energie regenerabilă, bioenergia este alternativa cea mai durabilă pentru R. Moldova care a dat dovadă de un start incredibil” a declarat Tudor Copaci, Viceministrul Economiei, prezent la forum.

În mai puţin de 4 ani datorită investiţiilor europene prin cadrul Proiectului Energie şi Biomasă s-a creat o cerere de combustibil din biomasă fapt ce a condus la lansarea a peste 100 de afaceri de producere a brichetelor şi peletelor. Utilajul existent are o capacitate de producere de aprox. 120 mii tone anual, cantitate echivalentă cu circa 53, 700 m3 de gaze naturale sau   80,000 tone de cărbune.

Deşi piața energiei din biomasă a evoluat semnificativ  în ultimii ani, există constrângeri de mai multe tipuri ce trebuie abordate în grup mai larg cu prezența tuturor părţilor  interesate. Printre acestea se numără costul redus al cărbunelui importat din Ucraina, lipsa controlului de stat pentru procurarea/ utilizarea cu prioritate a biocombustibililor de instituțiile-beneficiare a proiectelor de asistență – Proiectul Energie şi Biomasă, Fondul de Investiţii Sociale din Moldova -,  TVA 20% la producere de biocombustibil comparativ cu valoarea de 8% aferentă materiei prime procurate din sectorul agricol”, susţine Nicolae Zaharia, expert în dezvoltarea afacerilor în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă.

Ala Gădărăuţan a lansat afacerea de producere a brichetelor în 2012 în raionul Râşcani, compania ei având angajaţi doar femei. „Am lansat afacerea de producere a brichetelor în echipă cu soţul meu care este antreprenor agricol şi după recoltă îi rămâneau cantităţi mari de paie de grâu, rapiţă, orz, care acum se transformă în biocombustibil. Linia de producere funcţionează practic în regim non-stop. E un start bun pentru noi, dar şi pentru ţară. Ne dorim să producem şi mai mult pentru a crea noi locuri de muncă, a dezvolta afacerea şi a reduce dependenţa populaţiei faţă de importul de cărbune sau gaze”, spune Ala Gădărăuţan.

Guvernul a aprobat reglementările tehnice pentru producerea de biocombustibil solid, ce vor fi obligatorii din 2015, urmând a fi găsite soluţii pentru crearea laboratoarelor de testare a calităţii biocombustibilului.  Guvernul urmează să aprobe până la sfârşitul lunii iulie Hotărârea de Guvern „Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naționale și a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2014-2015”, care prevede, în premieră, o clauză potrivit căreia instituţiile publice ce au instalate sisteme de încălzire pe bază de biomasă să achiziţioneze combustibil din biomasă pentru sezonul de încălzire.

În prezent, în Republica Moldova peste 170 de de şcoli, grădiniţe , primării, centre comunitare sunt racordate la sisteme de încălzire pe bază de biomasă, majoritatea lor fiind instalate din fondurile Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă”.

În 2012, la Grădiniţa din satul Calfa, raionul Anenii Noi, a fost instalată o centrală termică pe pelete ca şi alternativă la sistemul de încălzire pe bază de gaz. „Deşi trebuie să recunosc că la început am fost sceptică la trecerea de la încălzirea pe bază de gaz la cea pe bază de biomasă, acum sunt un promotor al încălzirii cu biocombustibil produs local. Sunt în căutare de fonduri pentru a conecta şi alte instituţii publice la energia din biomasă. Nu avem dependenţă faţă de deciziile geopolitice ale  ţărilor furnizoare de gaz sau cărbune, avem economii, creăm noi locuri de muncă, banii plătiţi pentru combustibil rămân în R. Moldova”, afirmă Ludmila Ceaglic, primarul satului Calfa, rl Anenii Noi.

Forumul Național ”Bioenergetica  Republicii Moldova” este organizat de Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi UE-PNUD „Proiectul Energie şi Biomasă”. Forumul îşi propune să se organizeze anual şi are drept scop crearea unei platforme durabile de discuții, identificarea soluțiilor pentru problemele identificate în sector, asigurarea calităţii biocombustibilului produs local şi promovarea utilizării energiei din biomasă în sectoarele economiei naționale.

Concluziile şi recomandările participanţilor forumului vor fi prezentate reprezentanţilor autorităţilor naţionale responsabile de dezvoltarea sectorului bioenergetic.