Teatrul Dramatic Rus de Stat ”A.P. Cehov” din Chișinău a împlinit astăzi, 5 noiembrie, 85 de ani de la fondare, transmite evenimentul.md

A fost înființat la 5 noiembrie 1934 la Tiraspol. Un rol important în organizarea și dezvoltarea lui au jucat G. Nazarcovski (conducător artistic) și M. Zubov (director). Din trupă făceau parte B. Vareiskii, E. Diordiev, T. Orlova, A. Rachitin, T. Lorskaia, G. Svetinskaia, A. Iakovlev ș.a.

Primele spectacole erau în consonanță cu timpul: „Ura” de S. Ialțev (1934), „Liubovi Iarovaia” de K. Treniov (1936, 1947), „Platon Crecet” de A. Corneiciuc (1937), „Așa s-a călit oțelul” de N. Ostrovski (1938). În 1940, teatrul a fost mutat la Chișinău, unde în același an a prezentat spectacolul „Descătușarea” de B. Lavreniov. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, teatrul a fost evacuat în Turkmenistan.

Reîntors în anul 1944 la Chișinău, teatrul montează piese din dramaturgia clasică și contemporană: „Pentru cei de pe mare” de B. Lavreniov (1947), „Chestiunea rusă” de K. Simonov (1948, 1984), „Prietenii ei” (1951), „Pagini din viață” (1954) și „Întâlnirea tradițională” (1968) de V. Rozov, „Melodia varșoviană” de L. Zorin, (1967), ”Tihnite-s zorile pe aici” de B. Vasiliev  (1971), „Eșalonul” de M.Roșcin (1979) etc.

Din dramaturgia autohtonă, teatrul a montat piesele: „Când se coace poama” de P. Darienco (1960), „Izvorul frăției” de L. Corneanu (1964), „Și sub cerul acela…” de A. Busuioc (1980), „Anul morții anul nemuririi” de I. Druță (1982), „Badea Cozma” după G. Malarciuc (1984).

Pe scena teatrului au evoluat actorii M. Babkina, V. Izmailov, N. Cameneva, I. Socolov – artiști ai poporului din RSSM, A. Vasiliev, V. Kruglov, V. Levinzon, S. Tiranin, A. Umrihin, L. Hromova, artiști emeriți din RSSM, R. Kirilova, artistă emerită din RSFSR.

Teatrul a întreprins numeroase turnee  prin țară și peste hotare: Rusia, Belarus, Letonia, România, Ucraina etc.