„Semnarea Acordului de Asociere şi lansarea implementării acestuia reprezintă una dintre cele mai importante etape în dezvoltarea ţării noastre din ultima perioadă. Este un pas care a asigurat ancorarea fermă a Republicii Moldova în procesul de modernizare, având o agendă clară de reforme bazate pe modelul european de bunăstare şi prosperitate”, se arată în mesajul viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe şi integrării europene, Andrei Galbur, cu ocazia a trei ani de implementare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană

Cu ocazia împlinirii a 3 ani de la lansarea implementării Acordului de Asociere semnat de Republica Moldova cu Uniunea Europeană, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în cooperare cu centrele PRO-Europa anunță că dau startul campaniei de informare privind etapele procesului de integrare europeană al ţării.

Pe parcursul lunii septembrie urmează a fi organizate evenimente cu implicarea societăţii civile, mediului academic şi mass-media. Un prim eveniment este şi lecţia publică ce urmează a fi susţinută de Viceministrul Daniela Morari, în cadrul Facultăţii Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice a Universităţii de Stat din Moldova pe data de 4 septembrie.

„După 3 ani, văzând rezultatele şi beneficiile pe care le aduce implementarea acestui Acord pentru ţară şi, în special pentru cetăţeni, suntem şi mai determinaţi să continuăm pe aceeași cale, făcând faţă provocărilor şi impedimentelor care inevitabil apar pe parcurs. Valoarea Acordului rezidă în puterea sa de transformare, dar şi în perspectivele pe care le deschide în faţa noastră în cazul realizării sale cu bună credinţă și anume, perspectiva de a ne integra în Uniunea Europeană”, se mai menționează în mesajul ministrului Andrei Galbur.