Produsul intern brut (PIB) al Republicii Moldova a crescut, în primul trimestru al acestui an, cu 3,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.  Astfel, PIB-ul a însumat 37,6 miliarde de lei, transmite Moldpres.

Sectoarele care au contribuit la majorarea PIB-ului sunt comerțul interior, industria și tehnologiile informaționale. Conform analizei Direcției politici economice și mediul de afaceri a Ministerului Economiei și Infrastructurii, sectorul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor (TIC) a marcat cea mai mare creștere din ultimii opt ani. Mai exact, valoarea adăugată brută obținută de sectorul TIC a înregistrat o majorare de 9%. Ca pondere în PIB, acest sector atinge 6,6% și este în continuă ascensiune.

Totuși, cea mai mare contribuție asupra creșterii valorii adăugate brute au avut sectoarele comerțul cu ridicata şi cu amănuntul, transport şi depozitare, hoteluri și restaurante.

Într-un comunicat de presă al Ministerului Economiei și Infrastructurii, este specificat că veniturile disponibile reale ale populației s-au majorat cu 4,8% în primul trimestru. Dintre acestea, câștigurile salariale, care reprezintă cea mai importantă sursă de venituri, au înregistrat un spor real de 7,6%.