DSC_7968 Tudor Balițchi, Director General al Serviciului Vamal a avut astăzi, 18 iunie, o ședință de lucru cu Serghei NASTAS, Director general al Î.S. „Poșta Moldovei”.

Scopul ședinței a constat în identificarea metodelor optime în deservirea și oferirea serviciilor cît mai calitative și operative beneficiarilor de servicii poștale, întreprinderea unor acțiuni comune întru simplificarea procedurilor de vămuire și reducerea timpului de control, de accelerare a procesului de prelucrare a trimiterilor poștale internaționale cu conținut de marfă.

Mai mult, aceste măsuri sunt impuse de creșterea considerabilă și continuă, grație dezvoltării comerțului electronic a numărului de trimiteri poștale internaționale cu conținut de marfă.

De menționat, că în cadrul ședinței au fost discutate și subiecte ce țin de consolidarea relațiilor de parteneriat dintre vamă și poștă, în corespundere cu legislația RM și practicile internaționale.

Ca rezultat s-a convenit asupra unei colaborări de interes comun, prin identificarea unor soluții noi de simplificarea vămuirii a trimiterilor poștale internaționale sosite în țară, instituirea unor facilități specifice operațiunilor de import-export conform principiului de control vamal selectiv în baza analizei de risc .

Tudor Balițchi, a reiterat, că procedurile simplificate de vămuire și în cazul dat au scopul de a consolida eficiența activității poștale și vamale, de a promova și respecta standartele internaționale în domeniu. Secția managementul relațiilor publice